Tysk inflasjon demper seg overraskende mye i juni

Prisveksten i Europas største økonomi demper seg i juni, etter fire måneder på rad med oppgang til stadig nye rekorder.

MONSTERINFLASJON: Havnearbeidere i Hamburg gikk til streik tidligere i juni for å få høyere lønninger etter den kraftige økningen i inflasjonen.
Publisert: Publisert:

Inflasjonen i Tyskland avtar til 8,2 prosent i juni. Det viser foreløpige EU-harmoniserte tall fra det tyske statistikkbyrået Destatis.

På forhånd ventet økonomene en oppgang til 8,8 prosent i juni fra samme måned i fjor, ifølge Bloomberg.

Det er særlig energiprisene som trekker prisveksten opp med 38 prosent vekst i juni, men matvareprisene stiger også nær 13 prosent på årsbasis. I tillegg fører trøbbel i forsyningskjedene i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina til fortsatt prispress.

Faktorer som kan ha bidratt til lavere inflasjon denne måneden er krisetiltak Tyskland har kommet med knyttet til bensinpris og lavere priser på kollektiv transport. Destatis melder imidlertid at det foreløpig er vanskelig å si hvor mye det har bidratt.

HICP

Renteuro

Forrige måned steg inflasjonen i Tyskland til 8,7 prosent, som var det høyeste i statistikkens som går tilbake til gjenforeningen av Tyskland i 1990.

Ikke siden 70-tallet har man sett lignende nivåer i Europas største økonomi, ifølge Destatis.

Tidligere på morgenen viste tall fra Spania en sjokkartet økning i inflasjonen til 10,2 prosent.

Til sammenligning steg den totale norske inflasjonen til 5,7 prosent i mai.

Den skyhøye inflasjonen i Europa har økt renteuroen den siste tiden. Usikkerheten knyttet til hva den Den europeiske sentralbanken (ESB) vil gjøre med det, har gitt store rentebevegelser i markedet i forkant av neste rentemøte 21. juli.

ESB styrer etter et inflasjonsmål på rundt to prosent.

I eurosonen er renten fortsatt på minus 0,5 prosent, men det er varslet renteoppgang på et kvart prosentpoeng i juli, etterfulgt av en dobbelt heving på neste møte.

Forventningene til enda kraftigere rentehopp øker nå i takt med prisene.

De europeiske rentene påvirker også rentemarkedet her hjemme, og på sikt kan høyere ESB-renter også bidra til å løfte renten som Norges Bank setter.

Euroen har svekket seg 4–5 øre mot norske kroner i løpet av dagen, ettersom flere av delstatene i Tyskland rapporterte svakere inflasjon i juni. Dermed koster en euro nå 10,31 kroner.

Euro
Publisert: