Vil utsette stengingen av Norges siste kullgruve

LONGYEARBYEN (E24): Senterpartiets Geir Pollestad har besøkt Svalbard og Store Norskes siste aktive kullgruve, som stenger i 2023. Nå tar han til orde for å holde den åpen.

Parlamentarisk nestleder Geir Pollestad møtte E24 i Longyearbyen tidligere i mars.
Publisert: Publisert:

– Jeg mener at en bør tenke seg om for hva en gjør med energiverket, sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad i Senterpartiet.

Han møter E24 på en restaurant i Longyearbyen etter et todagersbesøk på Svalbard, som blant annet har inneholdt et besøk ved Gruve 7.

Kullkraftverket han snakker om har forsynt Longyearbyen med strøm og fjernvarme siden 1983. Nå er anlegget slitt, gir store utslipp og har store vedlikeholdskostnader.

Regjeringen besluttet derfor i fjor at kullkraften skal fases ut, og erstattes med diesel mens man venter på fornybare kilder.

Gruve 7 er Store Norskes siste gruve i drift og også den eneste norske gruven hvor det i dag hentes ut kull.

– Svalbard blir viktigere

– Bakgrunnen for at det er aktualisert nå, er at den sikkerhetspolitiske situasjonen er endret. Og så tror jeg at en kanskje får en raskere overgang til fornybar hvis en har det presset med at en driver på kull, sier Pollestad.

Han mener beslutningen om å legge ned kullgruven må revurderes.

– Jeg er langt fra sikker på at det er en beslutning som står seg i dagens situasjon, både sikkerhetspolitisk og når det gjelder økonomisk med tanke på at prisene har steget.

Pollestad understreker at han og Senterpartiet mener Svalbard er og blir norsk, samme hva Norge gjør på Svalbard. Suvereniteten forsvinner ikke med kulldriften.

Geir Pollestad var på Svalbard med stortingskollega Else Marie Rødby og rådgiver Peder Ingvaldsen.

– Men i situasjonen som er nå, med mye oppmerksomhet om nordområder, og urolige tider, så skal vi ikke bare ha rett, vi skal også rett. Og da vil aktivitet på Svalbard bli viktigere og viktigere. Og dette går på utmålene.

Store Norske har kontroll på mange områder fordi de har aktivitet. Hvis de legger ned gruvedriften vil de utmålene på ett eller annet tidspunkt forsvinne, og andre kan gå inn og ta over, påpeker Pollestad.

– Det er en bekymring vi har, som vi mener ikke er godt nok belyst i den beslutningen som er tatt.

– Vi kan ikke bare lene oss tilbake og si at vi har traktaten og miljøvernlovgivningen. Suvereniteten ligger der, men vi må hevde den hele tiden.

– Det som er avgjørende for å lykkes med dette, er at en sier at om noen år, om det er fem år eller ti år, så skal energiforsyningen på Svalbard være fornybar. Det må uansett ligge til grunn.

På møterommet over Gruve 7 henger et kart som viser de 335 utmålene hvor Store Norske har enerett til utvinning av mineraler. De aller fleste ligger på Spitsbergen, og omringer blant annet Barentsburg, hvor russiskeide Trust Arktikugol har sin utvinning.

– Det henger et kart på møterommet til Gruve 7 som viser de utmålene. Det er ganske mye areal det er snakk om. Og hvis en lar de forsvinne vet en ikke hvordan andre land vil reagere på det.

– Vil du bare løfte debatten eller er du for at man utsetter stengingen?

– Jeg er for at man utsetter stengingen. Jeg mener det er det eneste fornuftige. Jeg skal reise debatten i mitt eget parti, men mitt standpunkt er det.

Produksjonssjef Per Nilssen møter E24 utenfor Gruve 7 på Svalbard. Hans menn er klare for å opprettholde driften, om det skulle komme til det.

Klare til å fortsette

En liten mil sørøst for Longyearbyen begynner bakkene opp til Gruve 7. Anlegget omkranses av en blanding snøføyk og kullstøv. Et par garasjeporter skiller omgivelsene fra inngangen til selve gruven, hvor E24 møter produksjonssjef Per Nilssen.

Han har selv møtt Pollestad for å snakke om fortid, nåtid og fremtid for Norges siste kullgruve.

– Det jeg tenker som ansatt, eller leder i Store Norske, er å forholde meg til styret som beslutter ting, og styret tar signaler fra eieren i Næringsdepartementet, altså staten. Men det er ikke til å stikke under stol at jeg synes det er interessant at diskusjonen kommer opp, og at ulike syn på denne saken kommer frem, sier Nilssen.

Skulle bestillingen om å fortsette driften komme, så er de 39 ansatte som er igjen, klare til det, forsikrer Nilssen.

Det er ikke engang to år siden han leverte en rapport om hvordan driften kunne fortsette til 2038.

– Vi har som selskap vært veldig lojale, og den dagen det ble besluttet i lokalstyret at kullkraftverket skulle fases ut i 2023, så falt formålet for gruvedriften her bort.

For formålet er rett og slett å forsyne kullkraftverket. Når formålet faller bort, og Store Norske driver et underskuddsforetak, måtte styret fastslå at grunnlaget for videre drift var borte.

– Den beslutningen har vi vært lojal overfor. Og vi forstår det også.

Produksjonssjef Per Nilssen i Store Norske foran inngangen til Gruve 7.

– Rart hvis argumentasjonen faller bort

Nilssen sier han ikke har gjort seg grundige tanker rundt det sikkerhetspolitiske aspektet, i hvert fall ikke som leder i Store Norske.

– Men vi har jo disse utmålene. De har jo hatt betydning tidligere i suverenitetshevdelsen på Svalbard, og vi har jo både traktaten og bergverksordningen, som har en nær binding mellom hverandre.

Strategien tidligere har vært å sørge for at Store Norske har tilstrekkelig mange utmål til at det er et argument i suverenitetshevdelsen.

– Jeg kan nok si så mye som at vi også synes det er rart hvis den argumentasjonen plutselig faller bort eller blir endret.

Gruve 7 utenfor Longyearbyen stenger etter planen i 2023.

Selv om Svalbardtraktaten sikrer alle undertegnede likebehandling og lik rett til å utvinne naturressurser, er det blant annet miljøloven Staten legger til grunn for å si ja.

– Så skal vi huske at det knapt er en nasjon som har skrevet under traktaten, som også har anerkjent Svalbards miljølov, utenom Norge, som er forfatter. Det er rart med det.

– Som nordmann og privatperson synes jeg det er veldig på tide at akkurat disse problemstillingene kommer opp i dagen og blir diskutert og at staten Norge har et klart og tydelig syn. Som Store Norske-ansatt kan jeg ikke ha det, sier Nilssen, og legger til:

– Det er det som er litt spennende med å bo på Svalbard. Du er liksom midt oppi dette geopolitiske, selv om det ikke preger oss i det hele tatt i det daglige. Det gjør jo ikke det. Men det er interessant å ha et forhold til det.

Publisert: