Støre vil bruke like mye oljepenger som forgjengeren

Støre-regjeringen vil bruke nøyaktig like mye oljepenger som Solberg-regjeringen neste år: 322,4 milliarder kroner.

Mandag legger statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem sitt tilleggsbudsjett for 2022. Her er de i Hurdal, hvor de tidligere i høst ble enige om å danne regjering sammen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Regjeringen legger frem detaljene i det endrede statsbudsjettet for 2022 ved middagstider, men røper allerede nå hvor mye oljepenger den har planer om å bruke.

Oljepengebruken er ventet å ligge på 322,4 milliarder kroner neste år, det samme som i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett fra oktober. Dette er en betydelig nedgang fra pengebruken under coronakrisen i fjor og i år.

Ifølge lekkasjer vil den nye regjeringen komme med flere milliardløfter i sitt tilleggsbudsjett. Hvordan dette skal finansieres vil først bli kjent når hele budsjettet legges frem senere i dag.

Oljepengebruken neste år er anslått å utgjøre 2,6 prosent av Oljefondets verdi. Etter fjorårets coronakrise har oljepengebruken oversteget dette målet. Både i 2020 og 2021 lå oljepengebruken på 3,6 prosent av Oljefondets verdi. Pengebruken var på 385,8 milliarder i 2020 og er anslått til 406,8 milliarder kroner i år.

Bruken av oljepenger skal over tid begrenses til tre prosent av fondsverdien, ifølge handlingsregelen. Målet er at pengebruken skal tilsvare om lag fondets årlige avkastning, slik at man ikke spiser av selve fondet.

Finansdepartementet opplyser også at de andre makroøkonomiske anslagene i budsjettet er uendret fra Solberg-regjeringens budsjettforslag. Veksten i fastlandsøkonomien er fortsatt ventet på 3,8 prosent i 2022, og arbeidsledigheten er ventet på 2,4 prosent.

«Det makroøkonomiske bildet er ikke vesentlig endret siden Nasjonalbudsjettet 2022. Finansdepartementet kommer derfor ikke med nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi i tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022», skriver Finansdepartementet i en melding.

Vedum vil kutte i elavgiften i vintermånedene

– Ansvarlig og godt budsjett

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte mandag morgen pressen utenfor sin statsrådsbolig. Han fremhevet at norsk økonomi er i god stand.

– Vi har jo hatt veldig lave renter. Krona har også vært veldig lav, og det har styrket konkurranseevnen vår. Vi er opptatt av å ha et ansvarlig og godt budsjett, og det er det vi kommer til å legge fram klokken 12, sier Vedum.

Da skal regjeringen legge frem et såkalt «tilleggsnummer» til statsbudsjettet, etter å ha hatt tre og en halv uke på seg til å endre Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Det er begrenset hvor mye budsjettet kan endres på så kort tid. Men ifølge lekkasjene ønsker Støre-regjeringen blant annet å kutte elavgiften i vintermånedene, gi mer penger til klimatiltak, kutte fergeprisene og redusere maksprisen i barnehagene.

– Folk skal se at vi ser hverdagen deres, sier Vedum.

Støres mindretallsregjering må ha budsjettstøtte i Stortinget for å få budsjettet vedtatt. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har planer om å forhandle med SV om støtte, og dermed kan det komme ytterligere endringer før budsjettet vedtas.

VG: Dette vet vi om Vedums budsjett

Dette er lekkasjene

En rekke av Støre-regjeringens grep i tilleggsbudsjettet er kjent gjennom lekkasjer:

  • 2,9 milliarder til kutt i elavgiften, som vil kutte om lag 10 øre kilowattimen i vintermånedene januar, februar og mars (NRK)
  • 1,1 milliarder kroner til klima, inkludert 300 millioner til Enova (VG)
  • Støre-regjeringen beholder Solberg-regjeringens forslag om å øke CO2-avgiften med 28 prosent (NRK)
  • 1 milliard kroner til å senke fergeprisene (VG)
  • To milliarder mer til Husbankens startlån for nye boligkjøpere, lånerammen blir nå totalt på 21 milliarder kroner (NTB)
  • 1,2 milliarder til kommuner ut fra hvor mange skoler de har, for å unngå nedleggelser (VG)
  • Redusert makspris i barnehagene fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned, til 690 millioner for staten (TV 2)

Les mer om lekkasjene fra statsbudsjettet her (VG).

Publisert: