Varsler milliardfusjon i laks - vil slå sammen NRS og Salmonor

Etter å ha vunnet budkampen om NRS, vil NTS slå sammen selskapet med sitt heleide Salmonor i en transaksjon som verdsetter sistnevnte til 8,3 milliarder kroner. Oppgjøret skal delvis finansieres gjennom en emisjon i NRS.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Lakseoppdretterne NTS og Norway Royal Salmon (NRS) har i dag inngått en transaksjonsavtale med sikte på slå sammen sistnevnte med NTS’ heleide oppdrettsselskap Salmonor.

Det fremgår av en børsmelding tirsdag.

NTS kjøpte Salmonor i fjor sommer, og sikret aksjemajoriteten i NRS senere på høsten gjennom en dramatisk budkamp med Salmar.

Blir verdens sjette største

Intensjonen om å fusjonere de to selskapene ble først annonsert av NTS i oktober i fjor.

«Transaksjonen samler alt eierskap NTS har innenfor lakseoppdrett i NRS og skaper verdens sjette største lakseoppdrettsselskap med potensial til å produsere rundt 100.000 tonn laks i Norge og 24.000 tonn laks på Island», heter det i meldingen.

NRS-aksjen er opp tre prosent etter at nyheten ble offentliggjort klokken tolv. NTS-aksjen falt umiddelbart med to prosent, men er uendret ved 12.15-tiden.

«Siden NTS kjøpte Midt-Norsk Havbruk har omsetningen mangedoblet seg, og børsverdien har hatt en meget positiv utvikling. Transaksjonen legger til rette for at denne utviklingen kan fortsette, og befester NTS’ posisjon som et ledende børsnotert og regionalt forankret havbrukskonsern med hovedkontor i Rørvik. Det er svært positivt for arbeidsplasser, vekst og utvikling i Namdalen, Trøndelag og Nord-Norge» skriver Odd Reidar Øie, styreleder i NTS, i en kommentar.

Varsler emisjon i NRS

Videre fremheves det at avtalen sikrer NTS økt finansiell fleksibilitet og muliggjør videre vekst og investeringer fremover.

Avtalen verdsetter Salmonor til en selskapsverdi på 8,3 milliarder kroner, og kjøpesummen, og kjøpesummen er avtalt finansiert med 68,1 prosent i NRS-aksjer og 31,9 prosent kontakter.

«Kontantoppgjøret er tenkt finansiert helt eller delvis gjennom en ekstern emisjon i NRS. NRS har flere tilgjengelige kilder for finansiering av kontantoppgjøret i kombinasjon med en ekstern emisjon, herunder bruk av eksisterende midler, salg av eiendeler eller en kombinasjon av disse», heter det i meldingen.

Her fremgår det også at aksjevederlaget er tenkt finansiert gjennom utstedelse av nye aksjer i NRS til NTS på kurs fastsatt i en ekstern emisjon.

«NTS har i avtalen forpliktet seg til å støtte de nødvendige beslutningene, herunder også å stemme for denne kapitaløkningen, på NRSs ekstraordinære generalforsamling. Transaksjonen forventes gjennomført i Q2 i år», heter det i meldingen.

NRS: - Vi er entusiastiske

Avtalen har forbehold om «tilfredsstillende selskapsgjennomgang», og NTS forventer at denne blir fullført i løpet av kort tid.

«Vi er entusiastiske over en sammenslåing med Salmonor. Gjennom transaksjonen samler vi nå en imponerende driftskompetanse, det viktigste grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling, og etablering av nye kompetansearbeidsplasser. Vi ser frem til jobbe sammen om å utvikle et felles selskap fremover», skriver Klaus Hatlebrekke, konsernsjef i Norway Royal Salmon, i børsmeldingen.

Publisert: