• NYEMOLOEN: – Jo flere naust vi får bygge, jo flere kan vi dele regningen på. Jeg håper på å få godkjent minst 30 naust, sier Inge Halstensen med utsikt til nyemoloen i Bekkjarvik. Til venstre Alexander Paulsen. FOTO: VIBEKE MØGSTER

Bruker 50 millioner på ny molo

Fiskebåtrederen har brukt 50 millioner kroner på nok et utbyggingsprosjekt i Bekkjarvik: En ny molo, der han vil bygge 30 naust.