Fem forslag til hvordan fremtidens hurtigbåter kan bli grønne

To verft fra Vestlandet var med da fem industrigrupper la frem sine forslag til hvordan hurtigbåtene kan bli utslippsfrie.

Publisert Publisert

Fremtidens båter vil også kreve nye kailøsninger. Foto: Brødrene Aa

Ingen form for persontransport forurenser mer for hver kilometer de frakter en passasjer enn hurtigbåtene. Med dette utgangspunktet har elleve av landets fylkeskommuner utfordret industrien. Med Trøndelag i spissen, har de invitert til konkurranse og dugnad for å kunne frakte passasjerer til sjøs i over 30 knop uten utslipp.

Fem industrigrupper ble valgt ut og tegnet kontrakt i mars 2018. De fikk to millioner fylkeskommunale kroner hver i til utviklingsarbeidet. Industrigruppene har i tillegg selv investert en god del i arbeidet.

To vestlandsverft, både Fjellstrand og Brødrene Aa har vært med. Brødrene Aa var sågar representert i to av gruppene.

Tirsdag ble resultatene av arbeidet lagt frem, og variasjonen i valg av teknilogi og løsninger var stor. Tre av gruppene satser på båter som skal løfte seg på foiler.

Her var fremdrift både med batteri og med hydrogen, og båter planlagt bygd både av aluminium og av karbonfiber.

I en sak var industrifolkene samstemt: Det er fult mulig å gjøre hurtigbåtene utslippsfrie her og nå, og de ba fylkeskommunene om å stille krav ved utlysing av anbud.

Først ut er Sogn og Fjordane som skal ha rutene sine ut på anbud i høst. Her har politikerne allerede satt av 105 millioner kroner årlig til det grønne skiftet.

1. Flying foil

FLYING FOIL: Lange distanser på batteridrift. Foto: Brødrene Aa

Westcon Power & Automation, Brødrene Aa og NTNU regner med at dette fartøyet vil kunne gjøre 40 knop på foiler. Dermed vil det også ifølge industrigruppen kunne trafikkere lange distanser med batteridrift.

2. Aero 42 Hydrogen

HYDROGEN: Nytt design over sjølinjen. Foto: Brødrene Aa

Brødrene Aa, Westcon Power & Automation og Boreal vil bygge en hydrogendrevet båt. Båten får samme undervannsskrog som dagens båter fra Brødrene Aa. Over sjølinjen er designet helt nytt.

– Alt dette er kjent teknologi, og båten kan bygges uten videre, sier teknisk sjef Arnstein Aa.

3. Rødne/Fjellstrand

NYE FOILER: Her kan Lars Arne Bleie i Bleie Consult smile over en tidlig vellykket test av de nye foilene han er i ferd med å ta patent på.

Rødne Trafikk, Fjellstrand, Bleie Consult og Echandia Marine satser på hydrogen som drivstoff på de lange rutene. Fartøyet skal bygges i aluminium og løftes på helt nyutviklede foiler.

Foilene skal ha den fordelen at de ska fungere optimalt uten mekanisk regulering underveis. Fordelen med foiler er at de gir svært liten motstand i vannet.

4. Zeff

FOILER: Skal kunne gå i 40 knop.

Selfa Arctic, Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin har utviklet båten som skal kunne gå med en fart på 40 knop når den kommer opp på foiler.

5. Flyer 30

HURTIGBÅT: Skal kunne gå langt på batteri.

Siv.ing. Ola Lilloe-Olsen, Stadt Towing tank, Siemens, FosenNamsos Sjø og Profjord har utviklet en hurtigbåt som skal kunne trafikkere lange ruter med batteri. Det vil de få til ved raske batteribytter i automatiserte terminaler underveis.

Publisert