— Det vil bli innført en skatt på finanstransaksjoner innen slutten av året. Dette blir et av punktene på det neste europeiske toppmøtet den 30. januar, sier EU-minister Jean Leonetti ifølge Le Monde.

En slik skatt kalles Tobin-skatt, etter nobelprisvinner i økonomi James Tobin som foreslo å innføre en slik avgift allerede på 1970-tallet.

— Frankrike og Tyskland er allerede enige, og ettersom hva jeg har hørt så er den italienske regjeringen ikke imot forslaget. De eneste EU-landene som har motforestillinger mot avgiften er Storbritannia som er imot forslaget og Sverige som er skeptisk fordi de tidligere har hatt negative erfaringer innenfor dette området, sier Leonetti.

Skatten vil trolig ikke innføres i hele verden ettersom svært mange land er imot, deriblant Kina og USA.

Avgiften vil være 0,1 prosent av aksje- og obligasjonstransaksjoner og 0,01 prosent av andre finansprodukter.

Et regnestykke presentert av den Europeiske kommisjon i september viste at en slik avgift i eurosonen trolig vil gi 55 milliarder euro i året.