Fjoråret har vært et rekorddyrt år for forsikringsbransjen, og årsaken er et svært høyt antall naturkatastrofer. Det viser tall utarbeidet av Münchener Rück, som er verdens reassuranseselskap.

820 naturkatastrofer førte til utbetalinger for 380.000 millioner dollar (2256 milliarder kroner) , noe som er langt over dobbelt så mye som året før. Da var utbetalingene på 152.000 millioner dollar (900 milliarder kroner).

2011 går med dette inn som det dyreste naturkatastrofeåret i historien.

Færre omkomne

De gode nyhetene er at tallet på omkomne ble langt lavere i fjor sammenlignet med året før. 27.000 mennesker mistet livet i naturkatastrofer i 2011, mot 296.000 mennesker året før. Da var det jordskjelvet på Haiti som førte til det svært høye antallet omkomne.

De verste katastrofene var jordskjelvet og tsunamien i Japan, flom og jordskred i Brasil og syklonen Washis herjinger på Fillipinene.

Jordskjelv ble dyrest

90 prosent av naturkatastrofene i fjor var værrelaterte, men likevel var det jordskjelvene som førte til det største utbetalingene. Jordskjelvet på New Zealand, jordskjelvet og tsunamien i Japan førte alene til utbetalinger på rundt 300 milliarder dollar (1780 milliarder kroner).

— Heldigvis er en slik sekvens av naturkatastrofer noe som er svært sjeldent. Vi måtte håndtere hendelser som ikke skjer oftere enn en gang hvert tusende år, sier styremedlem Torsten Reworrek i Münchener Rück.

Også i Norge ligger 2011 til å bli et svært kostbart år for forsikringsbransjen. Etter «Dagmar» regner Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) med at utbetalingene for naturskader i fjoråret totalt vil komme opp i rundt 1,4 milliarder kroner. Det er det høyeste siden 1992, da nyttårsorkanen alene gjorde skade for 1,3 milliarder kroner.

Dette var de verste naturkatastrofene i 2011:

Etter antall omkomne:

11. mars: Jordskjelv og tsunami i Japan. 15.840 omkomne

12-16. januar: Flom og jordskrev i Brasil: 1348 omkomne

16-18 desember: Sykloen «Washi» på Fillipinene: 1257 omkomne

1. august - 15.november: Flom og jordskred i Thailand: 813 omkomne

23. oktober: Jordskjelv i Tyrkia: 604 omkomne

Etter skadeomfang

11. mars: Jordskjelv og tsunami i Japan: 210.000 millioner dollar (1247 milliarder kroner)

1. august - 15. november: Flom og jordskred i Thailand: 40.000 millioner dollar (237 milliarder kroner)

22. fabruar: Jordskjelv i Christchurch, New Zealand: 16.000 millioner dollar (95 milliarder kroner)

22-28 april: Tornadoutbrudd i USA: 15.000 millioner dollar (89 milliarder kroner)

22. august - 2. september: Orkanen «Irene» rammer Karibien og USA: 15.000 millioner dollar (89 milliarder kroner)