I dag er det omtrent 7,3 millioner personer over 65 år i jobb i USA.

I løpet av de neste ti årene til dette tallet nesten doble seg til 13,2 millioner estimerer U.S. Bureau of Labor Statistics ifølge Fortune Magazine.

Tapte sparepenger

Årsaken er dels eget valg, men mange ønsker også å utsette pensjonsalderen av økonomiske årsaker. Finanskrisen i 2008 og den påfølgende økonmiske nedturen gjorde at mange i denne gruppen tapte sparepengene, som var tenkt å skulle gi dem en trygg økonomisk alderdom.

Selv om arbeidsstyrken vil eldes så vil det trolig bli lite spaserstokker og rullatorer å se i jobbkorridorene.

Futurist Sonia Arrison spår nemlig at de eldre medarbeiderne blir sunnere enn noensinne. Hun tror ødelagte/nedslitte kroppsdeler i økende grad vil bli skiftet ut. Det finnes også stadig mer teknologiske hjelpemidler

Ny medisiner

-Nye medisiner vil effektivt dempe symptomene på lidelser som leddgikt, høyt blodtrykk og vil gjøre det lettere for eldre å kunne arbeide, sier Arrison som mener mentale begrensninger kan bli en større utfordring for eldre som ønsker å fortsette i jobb. Det kan for eksempel være aldersbetinget hukommelsestap og alvorlige sykdommer som Alzheimer.

Med en eldre arbeidsstokk kommer store spørsmål om hvordan bedrifter vil håndtere dette på arbeidsplassen.

Bruce Richards i HR-konsulentselskapet Mercer, spår også at selskapene i større utstrekning bil bevege seg bort fra tradisjonelle pensjonsordninger og tilby alle arbeidstakerne innskuddsbasert pensjon, som vil ta presset vekk fra bedriftens inntjening.

Aldersforskjell på 60 år

Selskapene må ogå bli mer kreativ i forhold til hvordan de skal styre en arbeidsplass der aldersforskjellen kan være opptil 60 år.

Mange oppfatter også sine eldre arbeidstakere som en ressurs. Apotekkjeden CVS Caremark sier til Fortune at de de opplever at mange av kundene foretrekker å snakke med en eldre og mer erfaren farmasøyt. For å beholde sine eldre arbeidere har de innført en ordning som gjør at de kan jobbe nord i landet om sommeren og i sør om vinteren.