Rapport: Antallet superrike økte med 20 prosent i fjor

(E24) 264.000 personer hadde en formue på minst 50 millioner dollar (515 mill. kroner) ved utgangen av 2021, ifølge en fersk rapport fra Credit Suisse.

Credit Suisse lokaler i Lugano i Sveits. Landet var et av få som fikk færre superrike i fjor, ifølge rapporten. Det kan skyldes valutakursendringer.
Publisert: Publisert:

Antallet såkalte superrike har økt kraftig de siste årene, og økningen fra 2020 til 2021 var enda større enn hoppet fra 2019 til 2020.

Det viser den ferske Global Wealth Report fra Credit Suisse. Den definerer superrike som personer med en formue på 50 millioner dollar eller mer, en sum som tilsvarer over en halv milliard, skriver E24.

Ved utgangen av fjoråret var det 264.200 personer som satt på en så stor formue, ifølge rapporten. Det er en økning på 46.000 personer fra utgangen av 2020, som betyr at antallet superrike har økt med mer enn 20 prosent.

Om man ser 2020 og 2021 samlet, har antallet superrike økt med mer enn 50 prosent siden 2019.

Røkke: – For meg er det uaktuelt å flytte tilbake til Norge

De rikeste blant de superrike, med formuer på over 100 millioner, var oppe i 84.500 personer ved utgangen av 2021. De aller rikeste blant de superrike, som satt med formuer på over 500 millioner dollar, utgjorde over 7.000 personer.

USA dominerer

Det var en økning i antallet superrike de aller fleste steder i fjor.

USA opplevde den største økningen, og fikk rett over 30.000 flere superrike i fjor. Amerikanerne sto dermed for en stor andel av økningen. Totalt er det over 141.000 superrike i USA, som er over halvparten av alle med så stor formue i verden.

Kina følger på andreplass, både når det gjelder økning i 2021 og antall totalt. Det var nesten 33.000 superrike i Kina ved utgangen av 2021, en økning på 5.200 personer fra 2020.

Gir bort selskapet til en ideell organisasjon for å «bekjempe miljøkrisen og forsvare naturen

Videre følger Tyskland, Canada, India og Japan som landene med flest superrike.

Nedgang i superrike var relativt uvanlig, men enkelt steder ble det færre i fjor. Storbritannia fikk 1.100 færre superrike i fjor, mens antallet gikk ned med 330 i Tyrkia og 130 i Sveits.

Disse nedgangene er nesten knytter seg nesten alltid til valutasvekkelser mot dollaren, presiserer artikkelforfatter Anthony Shorrocks, ifølge Financial Times.

Ulikheten økte

Samtidig som det har blitt langt flere superrike de siste årene, har ulikheten økt.

Den rikeste en prosenten mennesker i verden satt på 45,6 prosent av verdiene. Det er opp fra 43,9 prosent i 2019, ifølge Credit Suisse-rapporten. De peker på verdiøkning på finansielle eiendeler under koronapandemien som en viktig forklaring.

«Den meste betydningsfulle utviklingen i 2021 var de utbredte og store økningene for aksjekurser» heter det i rapporten.

Forutså finanskrisen – nå spår de krisemarked

Forfatterne bak rapporten skriver videre at det øvre sjiktet er relativt immune mot redusert økonomisk aktivitet, og at de får store fordeler av lavere renter og priser på aksjer.

Gruppen som har formue, men relativt små formuer, rammes samtidig av pandemiens påvirkning på arbeidsledighet og inntekt, og kan bli tvunget til å selge noe eller ta opp mer gjeld, ifølge rapporten.

Credit Suisse venter at antallet superrike skal fortsette å øke de neste fem årene, men i et litt saktere tempo enn de to siste årene. I 2026 anslår de at det vil være 385.000 superrike i verden. Det er en økning på 121.000, eller drøyt 24.000 i året.

Publisert: