Aker BP med prosjektbonanza på sokkelen

Fredag leverer Aker BP og partnerne utbyggingsplaner for hele ti prosjekter på sokkelen. Planen er å investere rundt 200 milliarder kroner frem til 2028.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik leverer nå en rekke utbyggingsplaner på norsk sokkel, som vil bidra til videre aktivitet i olje- og gassnæringen. Her er han på selskapets stand under høstens ONS-konferanse i Stavanger.
Publisert: Publisert:

Det har lenge vært ventet at Aker BP skulle komme med en bølge av prosjekter før jul.

Fredag vil Aker BP og partnerne levere utbyggingsplaner for en rekke olje- og gassprosjekter til olje- og energiminister Terje Aasland.

Blant disse er Yggdrasil (tidligere Noaka) i Nordsjøen til 115 milliarder kroner og Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear) til 50 milliarder kroner.

Lars Høier er direktør for Noaka-prosjektet i Aker BP.

Aker BP og partnerne leverer også planer for om lag 17 milliarder knyttet til utbyggingene Ørn, Alve Nord og Idun Nord nær Skarv-feltet i Norskehavet, og for 21 milliarder knyttet til Lille Prinsen, Rolvsnes og fase to av Solveig-feltet på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Samlet sett utgjør investeringene over 200 milliarder kroner med dagens kroneverdi, påpeker selskapet. Dette er ifølge Aker BP Europas største private industrisatsing, og prosjektene er ventet å gi betydelig aktivitet i leverandørindustrien.

Aker BP selv vil stå for rundt 70 prosent av investeringene. Selskapet venter å øke sine utvinnbare ressurser med 730 millioner fat oljeekvivalenter gjennom disse prosjektene.

PS! De nye prosjektene bidrar også til betydelig aktivitet i leverandørindustrien. Aker Solutions melder fredag om kontrakter for 50 milliarder og Subsea 7 om flere milliardkontrakter knyttet til prosjektene.

– Veldig stor dag

– Det er en veldig stor dag for Aker BP, sier Lars Høier, direktør for Noaka i Aker BP, til E24.

– Vi leverer en stor portefølje av prosjekter, inkludert Noaka som nå skal hete Yggdrasil, flere Skarv-satellitter, og flere subsea-utbygginger på Utsirahøyden rundt Edvard Grieg, i tillegg til Valhall PWP Fenris. Det er nok den største pakken av utbyggingsplaner oljeministeren har mottatt, legger han til.

Equinors direktør for prosjekter, Trond Bokn.

Partnerne skal tildele en rekke kontrakter til underleverandører. Høier påpeker at sysselsettingseffekten bare for Yggdrasil-prosjektet er på over 50.000 årsverk i utbyggings- og driftsfasen.

– Så det gir store ringvirkninger, og dette er en spennende dag, sier han.

– Vår største utbyggingsplan

Trond Bokn er direktør for prosjekter i Equinor, som har utviklet Krafla-prosjektet. Selskapet overfører nå operatørskapet til Aker BP, og Krafla (som isolert sett vil koste 46 milliarder) blir en del av Yggdrasil-prosjektet.

– Det er en stor dag også for Equinor. Vi er partner i flere av disse prosjektene, og har vært operatør for Krafla frem til nå. Dette er vår største utbyggingsplan i denne omgangen, målt i kroner og øre, sier Bokn til E24.

– Vi har også en lang liste over planer, vi har levert Halten Øst, Smørbukk Nord, Irpa og vi har planer om å levere elektrifiseringsplaner for Njord og Snøhvit Future. Men fredag er en stor dag for verdiskapingen i dette samarbeidet, sier han.

Kraftig økt produksjon

Administrerende direktør Karl Johnny Hersvik i Aker BP er fornøyd, ifølge en melding.

– Omfanget av utbyggingsplaner som vi overleverer til olje- og energiministeren er en manifestasjon av vår ambisjon om å skape fremtidens olje- og gasselskap med lave kostnader, lave utslipp, lønnsom vekst og høy avkastning, sier Hervik.

Aker BP opplyste nylig til E24 at selskapets produksjon trolig vil stige fra rundt 400.000 fat per dag til godt rundt 525.000 fat per dag når de nye feltene er i produksjon innen 2028.

Tidligere i høst har Aker BP også levert utbyggingsplan for Trell og Trine til seks milliarder kroner, mens Equinor har levert planer for Irpa-feltet til 15 milliarder. I tillegg har Wintershall Dea levert plan for fase to av Maria-feltet til fire milliarder og Dvalin Nord til nær åtte milliarder.

Venter 160 milliarder i skatt

Staten tjener for tiden godt på høye energipriser. Aker BP forventer å betale 80 milliarder kroner i skatt i år, mens Equinor venter å betale 425 milliarder kroner.

Også de nye prosjektene vil bidra med store skatteinntekter.

– Med en gjennomsnittlig oljepris på 65 dollar per fat vil disse utbyggingsprosjektene generere netto skattebetalinger på totalt 160 milliarder 2022-kroner, og dermed utgjøre et viktig bidrag til å finansiere velferdsordninger og understøtte statens evne til å investere i det grønne skiftet, sier Hersvik.

Prosjektet vil også gi ringvirkninger. Ifølge Aker BP vil de skape over 145.000 årsverk i den norske leverandørindustrien.

Slik skal Valhall PWP-Fenris-løsningen se ut, ifølge Aker BP. PWP står for prosess- og brønnhodeplattform. Feltsenteret er til venstre, prosess- og brønnhodeplattformen til høyre og Fenris i bakgrunnen.
Aker BP klar for å levere Noaka-plan

Omfattes av midlertidige regler

Utbyggingsplaner som leveres før nyttår vil omfattes av de midlertidige skattereglene som Stortinget vedtok etter coronakrisen i 2020.

– Tiltakspakken gjorde at oljeselskapene våget å satse igjen, midt i en pandemi, og i en usikker verden. Hjulene kom i gang. Nå står vi her litt over to år senere og ser det direkte resultatet av tiltakspakken som ble vedtatt, sier Hersvik.

Krisepakken ble nylig endret slik at selskapene kan trekke fra mindre på skatten enn før. Aker BP har sagt at endringen kunne ramme lønnsomheten i noen prosjekter. Equinor måtte også regne på sine prosjekter igjen.

Ifølge Aker BP vil de kommende feltene i snitt være lønnsomme ved en oljepris på 35 til 40 dollar fatet (såkalt balansepris), gitt et avkastningskrav på 10 prosent og de endringene regjeringen nylig varslet i de midlertidige skattereglene.

Ifølge Aker BP krever kommende prosjekter fem til seks dollar høyere pris per fat for å være lønnsomme etter regjeringens skatteendringer enn det som tidligere var tilfelle.

Trell og Trine er første par ut: Aker BP med bølge av utbyggingsplaner

Vil gi arbeid til leverandører

Etter investeringsbeslutningene fredag vil selskapene også tildele kontrakter på flere titalls milliarder kroner til leverandørindustrien, opplyser Aker BP.

Leverandørselskapet Aker Solutions sa nylig at det ventet å få ordrer på rundt 45 milliarder kroner i desember, hvis Aker BP og partnerne ble enige om å levere utbyggingsplanene som planlagt.

I en melding fredag sier Aker Solutions at selskapet i dag vil signere kontrakter for rundt 50 milliarder knyttet til Yggdrasil, Valhall PWP-Fenris og Skarv-satellittene. Dette vil skape rundt 50.000 årsverk, sier selskapet.

Tidligere har Aker BP blant annet inngått intensjonsavtale for prosjektet Valhall PWP-Fenris med Rosenberg-verftet i Stavanger, en milliardkontrakt som kan gi jobb til tusen personer.

Nytt felt skal levere gass fra 2026: – Veldig viktig
Publisert: