Ivar Tollefsen tjener 8,6 millioner kroner i året på utleie av tomter til egne selskap

Utleiekonge Ivar Tollefsen tjener millioner privat, på å leie ut tomter til sine egne selskaper Fredensborg og Heimstaden. På tomtene står gamle sykehusboliger, leiligheter ved Gardermoen og «Tollefsens første bygård».

På eiendommen der de gamle sykehusboligene i Kirkeveien 166 nær Ullevål sykehus står, er det opprettet festekontrakter som ga Ivar Tollefsen 2,7 millioner kroner i inntekter i 2020.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I 2020 tjente Ivar Tollefsen 8,6 millioner kroner fra tolv tomter i Oslo-regionen, der Fredensborg eller Heimstaden eier boliger.

E24 har gjennomgått Tollefsens festetomter, og gjort utregninger basert på inflasjonsutviklingen siden avtalene ble opprettet. Festeavtaler kan oppjusteres i takt med pengeverdien, og inflasjonsjusteringer er nødvendig for å få et korrekt bilde av det reelle nivået på festeavgiften.

E24 har tidligere fortalt hvordan eiendomsinvestor Ivar Tollefsen privat tjener 2,2 millioner kroner årlig på å leie ut tomt til fem bygårder i Oslo. På disse tomtene må beboere i Oslo og kommunen betale regningen.

Leier ut leiligheter

På tomtene der Heimstaden og Fredensborg leier grunnen, står det til sammen 935 utleieboliger. Festekontraktene ble opprettet i 2006 og 2010.

Festekontraktene fra 2006 ble opprettet av to eiendomsinvestorer som senere solgte tomtene til Tollefsen som del av en stor eiendomshandel, som E24 tidligere har omtalt.

Festekontraktene fra 2010 ble opprettet av Fredensborg. Ivar Tollefsen overtok eierskapet over tomtene i 2018.

– Fredensborg opprettet kontrakter og fastsatte nivået på festeavgiften i selskaper de selv eide, skriver Christian Dreyer, kommunikasjonssjef i Fredensborg og Heimstaden, til E24.

Dreyer har tidligere svart om Ivar Tollefsens private eierskap i festetomter. E24 har sendt spørsmål til en rekke personer, blant andre Dreyer, Tollefsen og Christian Wefling, som forvalter tomtene for Tollefsen. Dreyer sier han svarer på vegne av Fredensborg. Ingen andre har besvart E24s henvendelser.

– For leietagere har eiers festekostnad ingen betydning – husleien følger markedet uavhengig av kostnader eier har, skriver Dreyer.

E24 har stilt spørsmål om formålet med festekontraktene, hvordan nivået på festeavgiften ble fastsatt og hvilken forretningsmessig tankegang som lå bak opprettelsen. Disse er ikke blitt besvart.

De fleste festetomter i Norge er svært gamle. I Oslo utgjør festeavtaler som er opprettet etter 1999 bare 7 prosent av alle festetomter i hovedstaden.

Festekontrakter i Oslo

Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalister på e-post ingvild.sagmoen@e24.no og ps@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017.

Stor tomteportefølje

Fire av Tollefsens tomter ligger ved Ullevål sykehus og Aker sykehus, der Tollefsen i 2007 fikk kjøpe en stor boligportefølje fra Oslo kommune. I 2010 opprettet Fredensborg festetomter i Sinsenveien og Kirkeveien, som senere ble overdratt til Ivar Tollefsens private tomteselskap.

Én av tomtene er Møllerveien 4 på Vulkan i Oslo. Denne adressen er blitt omtalt som «Tollefsens første bygård», av Estate. Tollefsen kjøpte bygården allerede i 1994, og var i mange år Fredensborgs hovedkontor.

Tre av tomtene ligger like utenfor Oslo kommune – i Asker, på Stabekk og ved Gardermoen.

Ivar Tollefsen er Norges 8. rikeste mann, ifølge Kapital. Eierskapet hans i eiendomsselskapet Fredensborg og utleieselskapet Heimstaden har ført til at han har skutt opp på formueslistene. I Norge leier Heimstaden ut 4.500 leiligheter, men de er langt større i resten av Europa og har en portefølje på mer enn 100.000 utleieleiligheter.

I 2019 var Tollefsen den fjerde største skattyteren, og hadde den tredje største formuen i Norge, viser skattelistene.

Les også

Eventyreren og eiendomsbaronen

Oppjusterte avgiftene

På de ti tomtene der det ble opprettet festekontrakter i 2010, ble festeavgiftene fire år senere oppjustert kraftig. Det var Kai Sjøvold, som på det tidspunktet var daglig leder i Fredensborg, som signerte for alle parter på alle tilleggsavtalene.

På tomtene der sykehusboligene i Kirkeveien står, ble årlig festeavgift oppjustert fra 220.000 kroner til 2,3 millioner kroner i 2014.

Denne oppjusteringen førte til at den årlige festeavgiften som kunne kreves inn fra tomtene ble åtte ganger høyere.

I dag eier Ivar Tollefsen alle tomtene gjennom sitt private selskap Tomteselskapet AS.

Tilleggskontrakten for Møllerveien 4, som er blitt tinglyst til Kartverket, er signert av Ivar Tollefsens nære medarbeider Kai Sjøvold. Han signerer for både tomteselskapene og selskapene som eier bygningen.
Publisert: