Luksushotellet skulle stå ferdig i år: Nå vil investorer slå utbyggeren konkurs

Svart Hotell skulle bli et spektakulært bygg, tegnet av Snøhetta, ved foten av Svartisen. Samtidig som utbygger Miris hentet millioner fra investorer og promoterte hotellet, sier Snøhetta at de la prosjektet på is på grunn av manglende betaling.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Hotellet ble promotert som «verdens første energipositive hotell», og skulle bli plassert ved foten av Svartisen i Meløy kommune i Nordland.

Snøhetta ble engasjert til å tegne Svart hotell, som fikk tommelen opp fra både politikere og reiselivsnæringen i kommunen. Hotellet skulle ha 99 rom, være formet som en sirkel, og stikke delvis ut i havet, reist på påler. Planene omfattet blant annet spa, restaurant og bar.

Bak hotellet står selskapet Miris, som er et eiendoms- og teknologiselskap. I sin portefølje oppgir selskapet å jobbe med en rekke prosjekter tilknyttet eiendom. Selskapet driver også med prosjekter innen datasentre og blokkjede, ifølge Miris’ hjemmeside.

Et prospekt fra desember 2018 viser at Miris verdsatte Svart hotell - ved ferdigstillelse - til 750 millioner kroner. Etter planen skulle det stå ferdig i september i år.

Fire år etter at prosjektet ble startet, er ikke hotellet bygget. Det er ikke tatt et eneste spadetak på tomten ved foten av Svartisen.

Nå er utbyggeren Miris begjært konkurs av sine kreditorer.

Mandag 14. juni mottok E24 et innlegg fra Miris. Les innlegget her: Svart vil bli bygget

Jan Gunnar Mathiesen er daglig leder i Miris. Bildet er tatt fra et rettsmøte i mai, før retten ble satt.

Ingen byggetillatelse

Annonseringen av Svart hotell fikk mye oppmerksomhet, også utenfor Norges grenser. Det ble blant annet omtalt av CNN og i amerikanske Business Insider, som skrev at hotellet var «som hentet ut av en science fiction-film».

10. april 2019 møttes representanter fra Meløy kommune, Snøhetta og Miris, representert ved daglig leder Jan Gunnar Mathiesen.

Agendaen var Svart hotell, og skulle være et forhåndsmøte før byggingen kunne begynne. Referatet fra møtet viser at Snøhetta stilte kommunen en rekke spørsmål, blant annet om «utarbeiding av situasjonsplan» og «sikkerhet mot påkjørsel av havgående fartøy».

Etter dette møtet ble det stille: Meløy kommune sier til E24 at de ikke har hatt formelle møter om byggingen av Svart hotell siden dette møtet i 2019. Hotellet har heller ikke fått byggetillatelse.

Hotellet skulle ligge ved foten av Svartisen, og være verdens første energipositive hotell. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Snøhetta.

– Kommunen har ikke mottatt noen dokumenter fra Miris eller Snøhetta når det gjelder byggesøknad for Svart hotell, skriver Trond Skoglund, kommuneplanlegger i Meløy kommune, i en epost.

Kommunedirektør Adelheid Buschmann Kristiansen bekrefter at det har vært lite kontakt på to år:

– Vi hadde noen møter våren 2019. Men siden den gangen har det vært stille, sier hun til E24.

– Vi har stort sett holdt oss oppdatert gjennom media.

Har du informasjon om denne saken? Vi i E24 er avhengig av tips fra leserne våre. Kontakt E24s journalist på e-post ps@e24.no, eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4799240017

Tegningene lagt på is

Ifølge arkitektkontoret Snøhetta avsluttet de samarbeidet med Miris i første halvdel av 2019.

– Samarbeidet kom i stand i 2017. Planene var å realisere Svart som et såkalt powerhouse. Dette er et samarbeid vi har med flere andre aktører om bygging av veldig miljøvennlige bygg. Samarbeidet ble avsluttet vår/sommer 2019 på grunn av manglende betaling og endrede forutsetninger, sier Tor Olav Mørseth, daglig leder i Snøhetta, til E24.

– Det gjenstår en god del arbeid, blant annet søknad om byggetillatelse og detaljering før bygging. Illustrasjonene er ikke byggetegninger, understreker han.

Mørseth sier videre:

– Vi har ikke noe utestående i dag, og har ikke meldt inn noen krav.

Dette bildet bruker Miris fremdeles til å promotere Svart hotell, to år etter at Snøhetta sier de la prosjektet bort. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Snøhetta.

Mener Snøhetta ikke var ambisiøs nok

E24 har tatt kontakt med daglig leder Jan Gunnar Mathiesen i Miris, som videresender uttalelser fra prosjektdirektør for Svart hotell, Ivaylo Lefterov.

– Miris var i gang med en refinansieringsprosess allerede før pandemien slo inn over verden generelt og reiselivsnæringen spesielt i mars 2020, skriver Lefterov i en epost.

– Resultatet ble dramatisk: Vi innså at det løpet vi hadde lagt for en refinansiering og for Svart ikke holdt. Skulle vi overleve pandemien måtte vi lage et prosjekt som var bedre tilpasset verden etter pandemien. Vi har derfor brukt tiden til å spisse Svart. Snøhettas «Powerhouse»-konsept var for oss ikke ambisiøst nok for verden etter pandemien.

Miris bestrider at selskapet ikke har vært i kontakt med kommunen. Lefterov skriver til E24 at ordfører i Meløy, Sigurd Stormo, «har deltatt på webmøter med oss så sent som sommeren 2020».

Ordfører Stormo sier til E24 at dette var et webinar om «fremtidens reiselivsnæring i Nord-Norge», som Miris hadde innkalt til i april 2020.

Der var en rekke aktører fra reiselivet, fylkeskommunen og kommunen invitert, og det var ikke et direkte møte mellom kommunen og Miris om byggingen av Svart hotell, ifølge ordføreren. Stormo sier at han ikke husker om han tok ordet under møtet.

Ordføreren er ikke kjent med at det ikke lenger er Snøhetta som er arkitekt for prosjektet:

– Det har jeg ikke hørt om. Jeg trodde Snøhetta fremdeles var involvert, sier Stormo.

Miris oppgir også å ha vært i kontakt med Meløy Utvikling, et kommunalt foretak som jobber med selskaper som er eller vil bli etablerte i Meløy. En ansatt ved Meløy Utvikling bekrefter at de har vært i kontakt med Miris i 2021.

Promoterer fremdeles hotellet

Til tross for at kommunen sier de ikke har hatt formelle møter med Miris på to år og at arkitektene har lagt bort prosjektet, har Miris fortsatt å promotere hotellet.

På sine nettsider bruker Miris fremdeles illustrasjonene Snøhetta tegnet av hotellet, men de har fjernet all omtale av Snøhetta.

– De har rettigheter til illustrasjonene. Men vårt navn kan ikke knyttes til et prosjekt Miris eventuelt ønsker å videreføre. Det har vi gitt dem beskjed om, sier Mørseth i Snøhetta.

Snøhetta mener også at rettighetene til hotellet, slik det er illustrert, ligger hos dem.

– Rettighetsspørsmål er en vanskelig problemstilling. Men de immaterielle rettighetene til det vi utarbeider er det Snøhetta som sitter på. Dette er i henhold til våre standardbetingelser, sier Mørseth.

Ifølge Innovasjon Norge defineres immaterielle rettigheter som «beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner».

– Så Miris kan ikke bygge dette hotellet uten dere?

– Ikke som det på bildene og med ambisjonen som lå til grunn for vårt prosjektforslag, sier Mørseth.

Illustrasjonen viser hvordan Svart hotell skulle stikke delvis ut i havet, og være formet som en sirkel. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Snøhetta.

Mener hotellet kan bygges

Lefterov i Miris er uenig i flere av Snøhettas uttalelser. Lefterov mener det var Miris som avsluttet samarbeidet med Snøhetta:

– Svart er vår eiendom. Dette er ikke vanskelig i det hele tatt. Vi gikk til Snøhetta, og vi ba om å avslutte samarbeidet. De fikk godt betalt, og vi så oss bedre tjent med andre leverandører. Vi skylder dem ikke en krone. Svart er vår idé. Resultatene av mulighetsstudien eier vi. De neste trinnene eier vi, og der er ikke Snøhetta med. De vil heller ikke bli kreditert, selv om de skulle ønske det, skriver Lefterov.

– Snøhetta aner ikke hvilket arbeid som gjenstår. De er ikke lenger arkitekt og er ute av prosjektet. De ville ikke vært i stand til å levere det vi nå får levert.

Miris er også uenig i at de ikke kan bygge hotellet slik det er illustrert av Snøhetta:

– Feil. Hotellet vil bli bygget med ny arkitekt. Det ser fortsatt ut som en sirkel, men innmaten og mye annet er endret, som vil fremkomme av nye tegninger og modeller.

Miris har så langt ikke offentliggjort disse nye tegningene og modellene. E24 har spurt Miris om hvem deres nye arkitekt er, men Lefterov sier at de ikke ønsker å oppgi dette før refinansieringen deres er fullført.

– Jeg registrerer at vi har en noe ulik oppfatning her. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tor Olav Mørseth i Snøhetta om kommentarene fra Miris.

Bruker hotellet for å hente penger

I årene etter at hotellet ble lagt bort av arkitektene i Snøhetta, har Miris fortsatt å bruke illustrasjonene av det arkitekttegnede hotellet til pengeinnhenting fra investorer.

Ett år etter at Snøhetta sier de avsluttet samarbeidet, tilrettela den amerikanske finansieringinstitusjonen US Capital for et lån til Miris sommeren 2020. I et dokument utarbeidet til kapitalinnhentingen blir Snøhettas illustrasjoner brukt i Miris’ forsøk på å hente 100 millioner euro.

I dette dokumentet fra US Capitals nettsider, utarbeidet for investorer som vurderte å investere i et lån til Miris, blir Snøhettas illustrasjoner av Svart hotell brukt, selv om Snøhetta la bort prosjektet et år tidligere.

I et brev sendt til Miris, hyller administrerende direktør Jeffrey Sweeney i US Capital hotellprosjektet.

– Svart hotell-prosjektet deres er banebrytende, skrev Sweeney til administrerende direktør i Miris, Jan Gunnar Mathiesen.

Mathiesen videresendte brevet til investorer i selskapet, og noen av disse investorene har delt dokumentet med E24.

Nå har de som investerte i Miris i 2020 gjennom US Capital begjært Miris konkurs. De har meldt inn et krav på over 100 millioner kroner til Miris. I tillegg har flere obligasjonseiere meldt inn krav til selskapet.

18. juni må Miris møte i Søndre Østfold tingrett for å bevise at de er solvente og i stand til å betale regningene sine.

Avviser konkurs

– Miris har positiv egenkapital. Vi er solvente, og konkursbegjæringen vil bli avvist, sier Lefterov i Miris.

– Nevnte Miris for US Capital at hotellet hadde blitt lagt i skuffen hos Snøhetta i 2019, og at dere ikke har fått byggetillatelse av kommunen ennå?

– Våre långivere og tilrettelegger er selvfølgelig informert om at vi gikk videre med ny arkitekt og ny spesifikasjon. Vi la Snøhetta i en skuff. Vi kan bytte arkitekt, de kan ikke drepe Svart. Svart er vår idé og vårt konsept. Skulle vi gått videre med Snøhetta, måtte vi selvfølgelig bruke Snøhetta, men det valgte vi altså ikke å gjøre. Vi søker ikke om byggetillatelse før vi har ordnet finansieringen, skriver Ivaylo Lefterov i Miris.

– Det virker som om du ikke klarer å skille et samarbeid med Snøhetta, som er avsluttet, og et hotellprosjekt, Svart, som er videreutviklet.

Har mål om ferdig hotell til 2023

I mars i år, nesten to år etter at Snøhetta og Miris skilte lag, forteller Mathiesen i Miris investorene sine om fremgang på Svart-prosjektet i en såkalt «lørdagsoppdatering».

«Sist uke hadde vi blant annet et møte med deler av reiselivsnæringen i Nordland, og fikk dem oppdatert om status for Svart. De merker en kjempeinteresse for prosjektet, men er naturlig nok utålmodige etter å få spadetakene i gang», skriver han til investorer.

«De er ikke de eneste som er interessert, to av de største bilfabrikantene har tatt kontakt med oss, og ønsker å bruke Svart som lanseringssted for sine kommende nullutslippsbiler. Alt dette bekrefter at Svart er en idé hvis tid har kommet. Dette bekreftes av at flere motemerker også har tatt kontakt for lansering, og mange selskaper og organisasjon ønsker å booke plass på hotellet for seminarer i 2023.»

E24 har spurt Miris om de tror det er mulig at hotellet er ferdig i 2023:

– Ja, hvis vi nå ser slutten på pandemien og refinansieringen går i orden, svarer Lefterov

Kommunedirektør i Meløy, Adelheid Buschmann Kristiansen, er i tvil om hotellet vil kunne stå klart i 2023.

– Det jeg vet er at slike prosesser tar langt tid. At det skal være ferdig i 2023 hørtes litt knapt ut, sier hun.

Publisert: