Etterlyser corona-debatt: - Ingen tvil om at produktiviteten går ned på hjemmekontoret

I en tid der mange virksomheter hyller funksjonaliteten med hjemmekontor, mener toppsjefene i Nemko at dette er en trend de ikke kan fortsette med. Derfor ønsker de debatt om ledelse under en pandemi, som kan bidra til økt produktivitet for bedrifter.

Finansdirektør (t.v.) Aqsa Butt og konsernsjef (t.h) Per Ove Øyberg i Nemko mener pandemien har skapt en stor utfordring for ledere i selskapet
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

E24 møter konsernsjefen Per Ove Øyberg og finansdirektøren Aqsa Butt for et virtuelt Teams-møte i sann 2020-stil. Dagens tema er blant annet kommunikasjon og lederstil som sliter under en tid preget av pandemi og hjemmekontor.

Butt mener nemlig at de merker kommunikasjonen har blitt stivere i formen, og den uformelle dialogen er redusert etter flere måneder med kun digitalt samhandling.

– Hjemmekontor med videomøter kan være et godt supplement, men det er ingen erstatning for fysiske møter, sier hun.

Nemko er et norsk eid konsern med over 17 kontorer i utlandet, der de driver med sikkerhetstesting og sertifisering av elektronikk.

For oppfølging av den internasjonale virksomheten under pandemien har de delt konsernledelsen i to team, der én har fokus på drift og håndtering av pandemien ved å sørge for erfaringsutveksling mellom kontinentene, og den andre har fokus på videreutvikling av selskapet.

Topplederne forteller at ekstraordinær innsats fra ansatte samt evne til å jobbe digitalt har resultert til å få selskapet opp 20 prosent i topplinjen i år.

– Jeg jobber med finans, og er derfor opptatt av økonomiske konsekvenser. Det er ingen tvil om at produktiviteten går ned ved hjemmekontor og utelukkende digitale møter om det ikke tilrettelegges riktig, og her har bedriftene vært med på å ta en del av regningen for dugnaden, sier Butt.

Topplederne mener derfor at hjemmekontor ikke har kommet for å bli.

Les også

Tek-boom i rekruttering: – Mange ønsker fortsatt menneskelig kontakt

Les også

Telenor-sjefen tror coronakrisen vil endre hele arbeidslivet

– Også en utfordring for ledere

– Den siste tiden har vi opplevd at hjemmekontor er utfordrende for alle. Det har vært særlig mye søkelys på at dette er vanskelig for de ansatte, men denne situasjonen er også en stor utfordring for ledere i selskapet, sier konsernsjefen.

Nemko ønsker en debatt om digital ledelse i næringslivet, der selskaper kan utveksle erfaring og lære av hverandre under pandemien.

– Å lede digitalt er noe helt nytt for alle, og denne ledelsesstilen byr på en rekke utfordringer, sier han.

– For eksempel bærer en slik ledelse preg av korte, raske beskjeder, det blir vanskeligere å få til en interaksjon med hverandre, tilliten kan svekkes og både kreative prosesser og utviklingsarbeid blir vanskelig å gjennomføre.

Finansdirektør (t.v.) Aqsa Butt og konsernsjef (t.h) Per Ove Øyberg opplever nedsatt produktivitet i en arbeidsdag preget av digitalt oppmøte
Les også

Arbeidspsykolog om hjemmekontor: Dette må arbeidsgiver være bevist på

Les også

5 tips: Slik får du fart på late ansatte på hjemmekontor

Ledelsen kan utvikle seg i to motstridene retninger

Nemko mener at mangel på fysisk interaksjon under pandemien kan gi konsekvenser, som blant annet mindre tillit, dårligere kommunikasjon og en mer utfordrende ledersituasjon.

Endre Sjøvold, ekspert på ledelse og omstilling hos NTNU, påpeker at disse konsekvensene gjerne oppstår i de ledergruppene som fokuserer mest på struktur, tidsbruk og punktlighet når de ansatte har hjemmekontor.

– Da blir det mindre oppmerksomhet på medarbeidernes behov og teambygging. Dette reagerer bedriften dårlig på, sier Sjøvold.

I en pågående undersøkelse følger NTNU-eksperten med på hvordan ledergrupper i bedrifter utvikler seg under pandemien.

Han har derfor tips til hva som kan lønne seg for bedriftene som sliter med påkjenningen av corona og hjemmekontor.

– Det virker som at de ledergruppene som heller har fokusert på å holde kontakten med sine medarbeidere, og slå på tråden for uformelle samtaler, slår best ut for bedriften under pandemien, sier han.

Dette er da motsetningen til de bedriftene som heller har tatt en oppstramming under corona.

– Hvis man i ledergruppen i utgangspunktet opplevde usikkerhet med lederstilen, lener de seg oftest mot full strukturering under pandemien. Struktur er ofte såret etter usikkerhet, sier Sjøvold.

Han peker også på et kurs som NTNU arrangerer for bedriftsledere, og hvordan de lærer om hvordan man kan påvirke sine medarbeidere.

– I mitt hode er det motsatt. Jeg synes gode ledere trener opp medarbeiderne til å påvirke lederne. Verdiskapningen i en bedrift ligger hos medarbeiderne, avslutter han.

Les også

Forsikringsselskapet har spart 100 millioner på færre husbranner. De tror hjemmekontor er årsaken.

Les også

– Mange bedrifter vil fortsatt leve med usikkerhet

Blir ikke mindre produktive av hjemmekontor

Selv om toppsjefene i lisenselskapet setter spørsmål ved produktiviteten av hjemmekontor, forteller forskeren Nils Brede Moe om motstridene observasjoner under pandemien.

Moe er sjefforsker i forskningsselskapet Sintef, og forteller E24 om en undersøkelse selskapet har gjort, der de har kartlagt hva som skjedde da arbeidstakere over hele verden flyttet på hjemmekontor. Undersøkelsen ble gjennomført i både Norge og i utlandet.

Basert på undersøkelsene forteller Moe at de i større grad opplever like god, eller en økning av produktiviteten hos ansatte som har hjemmekontor.

– Under pandemien har det stort sett vært høyere og bedre produktivitet. Det går ut på at folk opplever færre forstyrrelser og bedre konsentrasjon når de sitter hjemme.

– Når man jobbet med å løse et komplekst problem og blir avbrutt, kan det ta opp til 15 minutter før man klarer å fortsette. I åpne landskap er det ofte mange avbrytelser, sier han.

Samtidig er det ikke bare positive utslag, og i tillegg til variabler som størrelse på virksomheten og opprinnelig kommunikasjon mellom de ansatte, ser han at de yngre sliter mer.

– Vi opplever at det er vanskeligere for unge som sitter hjemme og jobber. De har ikke like stort nettverk som sine seniorer, og terskelen er høyere for å spørre om hjelp og få svar.

Sjefforskeren er også enig i kommentarene til Sjøvold.

– Autonome enheter trenger liten ekstern kontroll, hvor det er høy tillit mellom lederne og medarbeiderne. Her driver de ikke med rapportering. Istedenfor å etterspørre rapporter spør heller lederne om hvordan medarbeiderne har det på jobb.

– Det er et hierarkisk tankesett hos ledelsen som gir bedriften en knekk, spesielt under en pandemi, sier han.

Moe forteller også at de enhetene og team som har dårligere produktivitet under hjemmekontor ofte har interne kommunikasjonsproblemer fra før av, som blir større når deres ansatte flytter hjem.

Flere merker positive effekter

I sommer gjorde E24 og VG en kartlegging av åtte av Norges største selskaper, og undersøkte hvordan de taklet hjemmekontor-revolusjon. Resultatene talte for at flere vil fortsette med hjemmekontor i ulikt omfang, også etter corona.

– Det er enklere med videomøter når alle sitter på hver sin pc. Mange opplever å få mer arbeidsro, uten små og store avbrytelser. I tillegg brukes det mindre tid til å komme seg til og fra jobb, noe som senker stressnivået, fremhevet konserndirektør Tove Selnes for HR/People i Storebrand.

Undersøkelsen viste også at Norges største selskap, Equinor, også fikk økt sans for hjemmekontor-løsninger.

– Vi ser at behovet for å reise minimeres og at man muligens og kan bruke mindre tid og ressurser på dette i fremtiden. Samtidig har vi lært oss flere måter å samarbeide på og er mer fleksible i arbeidstiden. Så vi har fått mye god erfaring her som vi kan ta med oss videre, sa kommunikasjonssjef Morten Eek.

Samtlige av representantene for selskapene var imidlertid helt åpne om at hjemmekontor i høy grad også hadde bakdeler. Men ikke tunge nok til å trumfe fordelene.

Les også:

Publisert: