SSB venter renteheving neste år

SSB spår lysere fremtid når vaksineringen av befolkningen kommer godt i gang, men situasjonen blir trolig verre før den blir bedre.

FERSKE PROGNOSER: SSB-forsker Thomas von Brasch legger fredag frem anslag for utsiktene i norsk og internasjonal økonomi.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Bryteren slås på for norsk aktivitet neste sommer, sier SSB-forsker Thomas von Brasch til E24 etter fremleggelsen av nye prognoser for økonomien fredag morgen.

SSB ser litt lysere på utsiktene for økonomien etter den siste tidens vaksinenyheter, men advarer om at det fortsatt kan ta tid før mange nok er vaksinert slik at smitteverntiltakene kan lettes på.

– Igjen står vi i en situasjon hvor det kommer til å bli verre før det blir bedre. Vi legger til grunn at store deler av befolkningen må være vaksinert før vi kan forvente å se at økonomien kommer tilbake til normale nivåer, sier Brasch.

Fra sommeren 2021 venter SSB at den økonomiske aktiviteten vil tilta markert i takt med at befolkningen vaksineres og smittetrykket avtar.

Prognosen for fastlandsøkonomien heves til et fall på 3,0 prosent i år og en vekst på 3,7 prosent neste år. Det er henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng høyere enn i byrået anslo i september, før den andre smittebølgen slo inn for fullt.

Vaksinering gir høyere rente

Selv om effektive vaksiner snart kan distribueres i Norge, regner SSB med at det sannsynligvis ta flere måneder før mange nok er vaksinert.

− Vi forventer at det vil skje utover våren neste år, og at aktiviteten deretter vil øke markant. I takt med at aktiviteten normaliseres må også renten heves mot mer normale nivåer.

Byrået tror fortsatt det ligger an til en gradvis renteoppgang fra midten av 2021, men tror nå at renten vil ende på 1,0 prosent før slutten av 2023, mot tidligere 0,75 prosent.

For å bøte på coronakrisen har Norges Bank kuttet renten med totalt 1,5 prosentpoeng til rekordlave null prosent, og varslet at renten trolig ikke vil heves før i andre halvår 2022.

Det var imidlertid før den siste tidens positive vaksinenyheter, og stadig flere økonomer tror nå renteoppgangen kan komme tidligere.

Norges Bank vil komme med en oppdatering om sitt syn på økonomien 17. desember, samtidig med ny rentebeslutning.

Les også: NHO-bedriftene er mer pessimistiske: – Det nye året starter på bakfot

Boligprisvekst på 3–4 prosent i årene fremover

Boligprisene har utviklet seg overraskende sterkt gjennom coronakrisen. I november var det også høyere prisvekst enn normalt på denne tiden av året, med en sesongjustert prisoppgang på 0,8 prosent.

SSB anslår at boligprisene vil stige med 4 prosent i snitt i år, en oppjustering fra tidligere forventning på 3,2 prosent. Neste år er anslaget uendret på 3,9 prosent.

«En moderat økning i boliglånsrentene litt fram i tid vil kunne dempe boligprisveksten, men inntektsveksten til husholdningene vil etter hvert bedres i takt med gjeninnhentingen etter coronapandemien», skriver SSB, som derfor legger til grunn en årlig oppgang i boligprisene på om lag 3–4 prosent i årene fremover.

SSBs prognose på lønnsveksten lyder på 2,1 prosent neste år, 3,6 prosent i 2022 og 3,9 prosent i 2023.

Les også: Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

Høyere ledighet i lang tid

«Selv om ledigheten trolig ikke reduseres mye de neste månedene, venter vi at situasjonen i arbeidsmarkedet bedres når den økonomiske aktiviteten tar seg opp utover i 2021», skriver SSB.

Byrået beregner at arbeidsledigheten målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) bli 4,8 prosent i 2020, for deretter å falle gradvis til rundt 4 prosent i 2022 og 2023.

Til sammenligning har arbeidsledigheten vært 3,7 prosent i gjennomsnitt så langt på 2000-tallet.

SSBs prognoser for 2020 og 2021 (september-prognoser i parentes):

  • Fastlands-BNP: −3,0% og +3,7% (−3,2% og +3,6%)
  • Boligpriser: +4,0% og +3,9% (+3,2% og +3,9%)
  • Lønnsvekst: +2,4% og +2,1% (+2,0% og +2,3%)
  • Kjerneinflasjon: 3,0% og 2,2% (3,1% og 2,2%)
  • AKU-ledighet: 4,8% og 4,5% (4,9% og 4,5%)
  • Oljeinvesteringer: −4,8% og −6,0% (−3,1% og −10,1%)
Tallene fra SSB finner du herLes også: (+) – Børsene vil stige inntil 15 prosent neste år
Publisert: