Konkurransetilsynet varsler mulig stans av DNBs kjøp av Sbanken

Tilsynet vurderer å gripe inn mot DNBs oppkjøp av Sbanken på grunn av bekymring for konkurransen i fondsmarkedet etter et oppkjøp. – Vi frykter at det kan gå ut over kundene, sier tilsynsdirektør.

Konsernsjef Kjerstin R. Braathen og finansdirektør Ottar Ertzeid i DNB.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

I en melding skriver Konkurransetilsynet at det etter en foreløpig vurdering har kommet til at oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen i markedet for sparing i fond.

«Dette vil kunne føre til høyere priser og være til skade for norske forbrukere som etterspør fondssparing», skriver tilsynet i meldingen.

Les også

DNB har sikret seg over 90 prosent av aksjene i Sbanken

– Bankmarkedet er et stort og viktig marked for norske forbrukere, og DNBs kjøp av Sbanken er et av de største oppkjøpene i markedet på mange år. Basert på foreløpige analyser har tilsynet kommet til at det er nødvendig med ytterligere undersøkelser før det kan tas endelig stilling til om oppkjøpet skal tillates, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i en uttalelse.

Nese sier at Konkurransetilsynet nå vil fortsette analysene av virkningene oppkjøpet vil ha for konkurransen i markedet for fondssparing.

– Dersom vi kommer til at det er grunn til å frykte at det for eksempel blir dyrere for norske forbrukere å spare i fond, vil vi vurdere å stoppe oppkjøpet, sier Nese.

– Frykter at det kan gå utover kundene

I 2020 hadde Sbanken en markedsandel på hele 25,8 prosent av netto fondskjøp for norske personkunder, ifølge bankens årsrapport.

Overfor E24 påpeker Nese at fondssparing er et marked i sterk vekst.

– DNB er største aktør i utgangspunktet, men Sbanken har en fremtredende rolle. Vi trenger å gjøre grundigere vurderinger av virkningene av oppkjøpet i dette markedet.

Han sier at de to bankene samlet vil «få en ganske sterk posisjon i markedet».

– Vi frykter da at det kan gå ut over kundene og gjøre at det for eksempel kan bli dyrere for dem å spare i fond, sier Nese, som understreker at dette er foreløpige vurderinger.

Avdelingsleder Gjermund Nese i Konkurransetilsynet.

Nese forteller at Konkurransetilsynet også har hatt spesielt fokus på markedet for boliglån.

– Etter grundige vurderinger har vi kommet til at i den delen av markedet vil være tilstrekkelige alternativer for forbrukerne, også etter at DNB eventuelt får kjøpe Sbanken, sier han.

Ifølge Nese er det fortsatt tre mulige utfall i saken. Oppkjøpet kan godkjennes, stoppes eller så kan det tillates etter såkalte «avhjelpende tiltak».

DNB: – Tilfreds

I en børsmelding skriver DNB at banken er «tilfreds» med at Konkurransetilsynet «har bekreftet at mulige konkurransemessige bekymringene kun knytter seg til fondsdistribusjon og ikke til boliglån eller andre banktjenester som utgjør den vesentligste delen» av selskapets virksomhet.

– Det er helt som ventet at Konkurransetilsynet vil bruke mer tid på denne saken. Det er mange innspill som skal vurderes, og tilsynet gjør en grundig jobb. Vi opplever dette som udramatisk og en helt vanlig saksgang, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Midteide i en uttalelse.

Han sier videre at banken har vært innstilt på at det kommer en avklaring i tredje kvartal, og at den nå fortsetter dialogen med Konkurransetilsynet.

Les også

Ekspert om DNBs Sbanken-kjøp: – Kvitter seg med ett av kundenes forhandlingskort

– Det er både viktig og bra at Konkurransetilsynet tar seg tid til å finne ut om oppkjøpet kan ha negative effekter på konkurransen. Ut over det har jeg ingen kommentar, skriver hovedtillitsvalgt Jon Holmedal i Sbanken i en SMS til E24.

Konkurransetilsynet vil fortsette å behandle saken, og har frist til 26. august med å enten tillate oppkjøpet eller sende et nytt varsel til DNB og Sbanken om at det er aktuelt å stanse oppkjøpet.

Endelig frist i saken er 7. oktober i år.

Oppkjøpet ble først meldt til Konkurransetilsynet den 19. mai, og tilsynet hadde deretter 25 dager på seg til å komme med sin første vurdering. Den fristen utløp i dag, torsdag.

Sikret over 90 prosent

Det var i april at DNB for første gang meldte om interessen for å kjøpe Sbanken. Siden har DNB økt tilbudet og senket akseptkravet, og i forrige uke gikk tilbudsperioden ut. Da hadde DNB sikret seg over 90 prosent av Sbank-aksjene.

Det betyr at DNB kan tvangsinnløse resten av aksjene, og dermed sikre seg fullt eierskap. Storbanken slapp dermed sin egen «plan b», som innebar å fusjonere inn Sbanken i DNB med tvang, og betale Sbank-eierne i DNB-aksjer.

Men før den tid må Konkurransetilsynet og Finanstilsynet godkjenne oppkjøpet.

DNBs forsøk på å kjøpe opp den lille konkurrenten har fått flere Sbank-kunder til å rase. Noen har gått sammen for å forsøke å stanse oppkjøpet, og konkurrerende banker har meldt om en strøm av nye kunder i kjølvannet av nyheten i april.

Historien om Sbanken: «Ingen marmor, ingen banksjefer, ingen skranker eller filialer»
Publisert: