Næringsministeren krever full bonus-redegjørelse fra Norwegian

Iselin Nybø vil vite om Norwegian betalte toppledelsen rundt 30 millioner i bonus før eller etter statens forbud mot bonuser utløp. Ifølge næringsministeren gjaldt forbudet frem til 26. mai i år.

Næringsminister Iselin Nybø (V).
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Vi har ikke blitt informert om, eller blitt bedt om å gi samtykke til, bonus til ledende ansatte mens selskapet har trukket på lånegarantiordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V), til E24.

Torsdag ettermiddag har næringsministeren via Næringsdepartementets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Wiersholm, sendt et brev til Norwegians styre.

Der krever Nybø svar på flere sentrale spørsmål i bonussaken.

Ett av spørsmålene er om bonusene har brutt med bonus-vilkåret som departementet selv mener gjaldt frem til 26. mai.

Tirsdag kveld kunne E24 avsløre at toppledelsen i Norwegian hadde mottatt en hittil ukjent tosifret millionbonus i mai. Disse bonusene kom på toppen av lønn og bonusordninger som hadde blitt presentert i årsrapporter og i vårens generalforsamling.

Les også

Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

– Føler du deg ført bak lyset etter at man stilte opp med statlig krisehjelp i milliardklassen? 

– På nåværende tidspunkt er det riktig for meg å si at dette er umusikalsk, men nå skal vi finne ut av hva som har skjedd for å få klarhet i dette. Det har vært nødvendig etter det vi har fått vite i pressen, sier Nybø.

Bonusene til topplederne i flyselskapet ble utbetalt i mai. Den nøyaktige datoen for dette er så langt ikke kjent og Norwegian kan ikke opplyse om datoen torsdag.

26. mai forlot selskapet, som har fått statlig lånehjelp i milliardklassen, konkursbeskyttelsen som et restrukturert selskap.

Ledelsen fikk samlet sett en utbetaling på rundt 30 millioner kroner ekstra i en såkalt «retention»-bonus. Det er en bonus som gis for at de som får den skal forplikte seg til å fortsette i selskapet, og ikke gå til andre jobber.

Tidligere konsernsjef Jacob Schram og nåværende konsernsjef Geir Karlsen mottok 11 millioner kroner hver. De siste åtte millionene gikk til de andre konserndirektørene.

Les også

Toppledelsen i Norwegian skal ha fått rundt 30 millioner kroner til sammen i «hemmelig» bonus

Vil finne ut om bonus-vilkåret er brutt

Etter at bonuspakken ble kjent har både Norwegian og næringsministeren fått knallhard kritikk fra opposisjonen. Nybø var onsdag tydelig på at eierne selv måtte styre bonuspolitikken, så lenge selskapet betaler tilbake lånene de har fått.

Men nå har hun altså snudd.

Nybø forteller at den løpende mediedekningen av bonuspakken har gitt flere detaljer.

– I går visste vi mindre enn vi gjør nå, men det er fortsatt grunn til å stille spørsmål ved dette, sier Nybø, og fortsetter:

– Gjennom vår juridiske rådgiver har vi bedt selskapet redegjøre for beslutningene knyttet til bonusene, omfanget av ordningene og om bonusene er gitt på et tidspunkt slik at de er i strid med vilkårene i lånegarantiordningen.

Nybø vil også vite hva selskapet har sagt til dem som stilte opp med frisk kapital til Norwegian i år:

– Vi har også bedt selskapet redegjøre for hvilken informasjon som ble gitt nye kreditorer og egenkapitalinvestorer om bonusordninger, sier Nybø.

Som E24 skrev onsdag, var det i fjorårets lånegarantiordning vilkår om at selskapene som benyttet den ikke kunne bruke lånene til å betale utbytte eller bonus til ledende ansatte.

Norwegian lånte det maksimale de kunne, 3 milliarder kroner, under den ordningen i fjor vår.

Når ga tidligere styreleder Niels Smedegaard (på TV-skjermen) 11 millioner kroner i bonus til hver av nåværende konsernsjef Geir Karlsen (t.v.) og tidligere konsernsjef Jacob Schram for at de skulle å bli i Norwegian?

Norwegian bekrefter overfor E24 at selskapet har mottatt brevet:

– I ettermiddag mottok vi et brev til styrets leder. Brevet vil bli besvart, men siden det nettopp er blitt sendt til oss kan jeg ikke i kveld gi ytterligere kommentarer, sier informasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian.

Les også

Pilot- og kabinforeningene raser over Norwegian-bonusene: «Usmakelig» og «umusikalsk»

Næringsministeren: Bonusvilkår gjaldt til 26. mai

Et sentralt spørsmål Nybø vil ha avklart er tidslinjen. For mens bonusene ble utbetalt nå i mai, ble de påtenkt lenge før det:

– Dette går tilbake til i fjor da vi fikk nei fra den norske stat (i november, journ.anm.) til å hjelpe Norwegian ytterligere. På det tidspunktet var våre muligheter stort sett uttømt. Norwegian var konkurs, sa nylig avgått styreleder Niels Smedegaard til DN, som var med på å gi bonusene.

– Løp garantiordningen, og dermed også utbytte- og bonusvilkåret, frem til Norwegian søkte konkursbeskyttelse i november, eller frem til restruktureringen trådte i kraft 26. mai?

– Vårt syn er at garantiordningen opphørte ved konverteringen av gjelden 26. mai, sier Nybø.

Som en del av restruktureringen ble gammel gjeld i Norwegian på denne datoen enten nedskrevet og/eller erstattet av nye lån.

Næringsministeren er klar på at regjeringen hele veien har ønsket å sikre at Norwegian overlevde coronakrisen, samtidig som man unngikk å sløse med skattebetalernes penger.

– Jeg tror jo dette er et selskap som mange har et forhold til, og som mange håper vil overleve. Vi må nå finne ut om vi her har å gjøre med en omdømmesak eller en sak der juridiske forpliktelser er brutt, sier Nybø.

– Jeg opplever at det er flere av eierne som også stiller disse spørsmålene, fortsetter hun, og poengterer at staten hverken er, eller ønsker å være, aksjonær i Norwegian.

Les også

Tidigere småkreditor mener Norwegian-bonus kan være fortjent: – Står ikke i noe hylekor

Opposisjonen ber om svar

Etter at staten først sa nei til å gi mer hjelp i november, endret bildet seg etter at Norwegian søkte konkursbeskyttelse.

På nyåret tilbød Nybø nemlig ytterligere 1,5 milliarder i såkalt hybridkapital under den andre restruktureringen av selskapet. Det betyr et evigvarende lån som kan gjøres om til aksjer.

– Vi gikk inn i hybridlånet for å få tilbake mest mulig av de tre milliardene som var tapt i garantiordningen, sier Nybø.

Totalt gikk staten inn med 1,2 milliarder kroner i hybridkapital. I tillegg fikk man videreført 2,4 milliarder kroner i et seksårig, rentefritt obligasjonslån.

– Dermed beskyttet vi mye av nedsiden vår. Dette er gjort på markedsmessige vilkår og på lik linje med andre kreditorer, sier Nybø.

Les også

Ber Iselin Nybø svare om Norwegian-bonus: – Grovt tillitsbrudd

Konsernledelsen i Norwegian fikk til sammen rundt 30 millioner kroner i bonus for at de ble i flyselskapet gjennom krisen, ifølge E24 beregninger. Nå vil næringsministeren vite nøyaktig når de fikk disse millionene.

– Opposisjonen ville klaske penger i bordet

Opposisjonen har de siste dagene krevd svar fra Nybø. Blant annet har politikerne stilt spørsmål om staten har stilt nok krav til Norwegian.

Nybø peker på at situasjonen var en annen i garantiordningen som var kortvarig, og at man gjorde andre vurderinger da man skulle investere i hybridlånet som har mye lengre levetid.

– Under en rekonstruksjon er det like vilkår for alle kreditorer. Vi kunne valgt å ikke delta i hybriden, men da ville vi fått igjen mye mindre av pengene som ble stilt til disposisjon i fjor, sier Nybø.

– Kunne dere likevel stilt krav som ble gjort like for alle kreditorer i denne runden?

– Det er knyttet krav til utbytter i hybridlånet som nå er gitt og det kan ikke betales utbytte så lenge obligasjonslånet er utestående, men som sagt var situasjonen annerledes med garantiordningen som var så kortvarig.

– Men kunne dere for eksempel satt et tak på bonus i en periode?

– Det er ikke staten som bestemmer vilkårene i rekonstruksjonsprosessen, og vi måtte også se på hva som er det viktigste for kreditorer i en slik prosess – det er å beskytte mest mulig av statens økonomiske interesse i dette, sier Nybø, og fortsetter:

– Men realiteten er at opposisjonen i Stortinget ville klaske penger i bordet til et selskap som da hadde over 40 milliarder mer i gjeld. Så jeg mener vi har beskyttet statens interesser som kreditorer på best mulig måte i situasjonen.

Nybø sier at målet har vært å få et Norwegian som er «bedre rustet til å møte fremtiden», enn det Norwegian man hadde før restruktureringen.

– Det handlet om å få ned gjelden, få inn større eiere – og nå er det klart at det er helt andre eiere som følger opp.

Publisert: