Branner, oljesøl, korona og USA-tap. Slik var Equinors horrible år.

Sjelden får Equinor så mye negativ oppmerksomhet i løpet av ett år. Samtidig har selskapet fått ny toppsjef. Anders Opedal går nå løs på sitt første hele år ved roret.

Equinors nye toppsjef, Anders Opedal.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Året 2020 markerer et veiskille for Equinor. Ut med økonom Eldar Sætre, inn med ingeniør Anders Opedal. Den nye sjefen har planene klare.

Men han tar over mens det stormer.

Det har vært et annerledes år for oss alle. Men for Norges oljeselskap Equinor har det buttet ekstra imot.

Spesielt etter sommeren har det stormet: Brann på Melkøya, oljesøl på Mongstad, og brann på Tjeldbergodden.

Men marerittåret startet allerede på våren.

Her presenteres Anders Opedal (t.h.) som Eldar Sætres (t.v.) arvtager på en pressekonferanse i august.

Laveste oljepris siden 1999

Equinor fikk et stort resultatfall i første kvartal. Oljeprisen var på historisk lave nivåer. Koronaviruset og krevende Opec-forhandlinger spilte inn.

Pandemien reduserte etterspørselen kraftig. Fra 68 dollar fatet ved nyttår var prisen plutselig under 20 dollar i april. Det laveste siden 1999.

Mye av det store fallet er hentet inn igjen. Men likevel er dagens pris langt unna spådommene.

USA-tapene

Mange Equinor-saker har fått oppmerksomhet i år. Selskapets USA-eventyr har fått mest. Equinor har tapt over 200 milliarder kroner på satsingen der, skrev Dagens Næringsliv i vår.

Equinors egne beregninger sier 161 milliarder kroner.

Avisen skrev om «de hemmelige Equinor-rapportene». Her ble det avdekket omfattende tap i USA. Selskapet hadde også store feil i internkontrollen.

Equinor engasjerte PwC til å granske. Rapporten ble sluppet i oktober.

Oljegiganten har totalt investert rundt 40 milliarder dollar i USA. Av dette er 21,5 milliarder dollar bokført som tap. Det meste av tapene skyldes at kjøpte eiendeler er blitt mindre verdt. Dette som kalles å «skrive ned verdiene». I kroner tilsvarer tapet om lag 161 milliarder kroner.

Også Stortinget fattet interesse for saken. De kalte inn til en høring i oktober. Flere tidligere Equinor-topper og oljeministere måtte forklare seg.

Styreleder i Equinor, Jon Erik Reinhardsen, under Equinors pressekonferanse i forbindelse med fremleggelse av rapport om Equinors virksomhet i USA.

To branner

Den 28. september gikk alarmen på Melkøya. Der produserer Equinor flytende naturgass. Det hadde begynt å brenne i en gassturbin på anlegget. Én av de mest alvorlige brannene på et landanlegg noensinne, ifølge Petroleumstilsynet (Ptil).

Equinor brukte nesten åtte timer på å slukke brannen. Blant annet ved hjelp av denne beredskapsbåten, som tilfeldigvis lå i nærheten.

Equinor har stengt produksjonen. Det kan den forbli i inntil ett år.

Mens brannen på Melkøya ble gransket, brøt det ut en ny brann. Den 4. desember tok det fyr på Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden.

Årsakene til brannene er fremdeles ukjent. Både Equinor, Ptil og politiet gransker begge hendelsene.

Brannene vekket uro hos Ptil. Konserndirektør Irene Rummelhoff ble kalt inn til møte etter den siste brannen. Her måtte hun redegjøre for hva Equinor gjør for å sikre tryggheten. Samtidig presenterte hun en kriseplan i avisene.

– Jeg tror dette har påvirket vårt omdømme negativt, sa Rummelhoff til Aftenposten/E24.

Brann på Melkøya utenfor Hammerfest i slutten av september.

Miljøskandale

Rummelhoff har hatt mer enn bare branner å stri med i høst. Miljødirektoratet slo i desember alarm om alvorlig oljesøl på Mongstad.

Direktoratet var bekymret for at jobben med å ivareta miljøet manglet forankring på toppnivå i selskapet.

Oljesølet har gått til både grunn og sjø. Equinor har pumpet opp over 100.000 liter olje fra grunnen.

– Utfordringen er langt større enn det vi har antatt tidligere. Situasjonen på Mongstad er overhodet ikke tilfredsstillende. Vi håper Equinor tar dette alvorlig og følger opp.

Det sa Miljødirektoratets Harald Sørby til Aftenposten/E24.

Equinor erkjente at alt ikke var som det skulle.

– Alle har ikke hatt full kontroll på reglene. Inkludert meg selv. Det erkjenner vi. Det har vært brudd på relevante miljøkrav, sa Rummelhoff.

Selskapet gransket oljeutslippene selv.

Oljesølet kan ha foregått over flere tiår, slår Equinors egne granskere fast.

Dårlig sveising og pandemi

Men uhellene på land var ikke alt. Equinor har i 2020 også slitt med forsinkelser og overskridelser.

Byggingen av produksjonsskipet til Johan Castberg-feltet er langt etter skjema. Det skyldes dårlig sveising, feil på konstruksjonen og pandemi.

Bellona har reagert kraftig. De sendte flere brev til regjeringen om prosjektet. Ptil gransker utbyggingen.

Og prislappen stiger.

Tall for prosjektene på norsk sokkel viser kostnadssprekker på flere milliarder norske kroner:

  • Johan Castberg-feltet: 3,4 milliarder kroner.
  • Martin Linge-feltet: 3,6 milliarder kroner.
  • Njord-feltet: 3,99 milliarder kroner.
Publisert: