• AUKE: I fjor vart det registrert 82 saker om skatteamnesti i Skatt Vest, og av desse var 36 frå Hordaland. – Tidlegare har me sett at medieoppslag har ført til ein kraftig auke i talet på personar som tek kontakt, seier skattekrimdirektør Torkel Fure i Skatt Vest. FOTO: NTB SCANPIX

Panama Papers kan ha utløyst rekordmange saker om skjulte pengar

Hemmelege pengar. Hemmelege folk. Aldri før har så mange vestlendingar meld frå om bortgøymd formue og inntekt i utlandet.