Dette er klart etter en debatt i Stortinget tirsdag. Her varslet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han kommer med en melding til Stortinget i høst, om de første planene for privatisering av utbygging og drift av jernbane i Norge.

Den er sikret flertall, for begge støttepartiene, Venstre og KrF, flagger at de mer enn gjerne ser for seg anbud og konkurranse.

— Av hensyn til passasjerene, og ikke av ideologiske årsaker, sier Ola Elvestuen.

Han er partiets nestleder, og den som tok opp spørsmålet i en interpellasjon til samferdselsministeren.

— Konkurranse er ikke et mål, men et middel, sa han.

KrFs mann i transportkomiteen, Hans F. Grøvan, sa at hans parti ønsker togmonopolet bort, og EUs konkurransepolitikk velkommen.

EU bremser

Samferdselsminister Solvik-Olsen sier at han skal til skal til Brussel på torsdag for å drøfte EU-direktivet om full konkurranse i jernbanen, også kjent som Jernbanepakke 4.

Her åpnes det for at alle jernbaneselskap kan få en generell tilgang til å kjøre tog i alle medlemslandene. Det vil også bli obligatorisk å utlyse anbud på alle togstrekninger. Denne planen har EU-parlamentet satt på vent etter en votering forrige uke. Flere store land har reservert seg mot deler av pakken, som fratar de nasjonale jernbaneselskaper den monopolsituasjon de har hatt i mange sammenhenger.

Men i Stortinget er det bare de tre rødgrønne partiene (Ap, SV, Sp) som sier de vil motsette seg dette EU-direktivet.

Tar tid

Mens talere fra Venstre og KrF var svært ivrige på å innføre EUs jernbanedirektiv og privatisering, var Frps statsråd mer tilbakeholden, selv om målet er det samme.

— Ting tar tid, sa han.

Solvik-Olsen viser til at direktivet ennå ikke er vedtatt, og at det vil bli endret ut fra det forslaget vi kjenner nå.

— Norge vil bruke denne pausen til å spille inn våre syn, for det er ting vi er uenige med EU om også, sa han.

Det blir trolig ingen endelig beslutning i EU før i 2015. Men uavhengig av det, vil den norske regjering starte arbeidet med å gjøre norsk jernbanedrift klar for anbud og konkurranse.

Etter sommerferien kommer samferdselsministeren uansett med sin melding, der han vil åpne for anbud og konkurranser for norsk jernbane.

— Der vil vi varsle noen klare løsninger og noen åpne løsninger, som Stortinget kan ta stilling til.

Hva mener du om saken? Si din mening her.