Millionbot til Firda Sjøfarmer

Firda Sjøfarmer på Byrknes er ilagd ei bot på to millionar kroner for røming av regnbogeaure i 2012.