Fitch er det første store ratingbyrået som gir grekerne et løft.

Vurderingen av Hellas heves dermed fra C til B— med stabile utsikter.

Det er første gang Hellas' kredittvurdering er oppjustert siden gjeldskrisen satte inn med full styrke mot slutten av 2009. Fitch har ikke oppgradert landet siden 2003.

De tre store ratingbyråene har gjentatte ganger senket vurderingen av Hellas etter hvert som omfanget av gjeldskrisen har bredt om seg.

Oppjusteringen blir gjort som følge av avtalen Hellas nylig inngikk med private långivere om nedskriving av gjeld på over 100 milliarder euro. Beløpet tilsvarer omkring 746 milliarder kroner.

(NTB)