I dag fattet overvåkningsorganet for EØS-avtalen, ESA, sin endelige konklusjon i saken som er reist mot salget av Halsemoen leir fra Våler kommune til en gruppe private aktører. En tidligere ordfører og to tidligere ansatte i kommunen hadde næringsinteresser i kjøperselskapet.

Kommunen kjøpte opprinnelig hele Haslemoen leir fra staten i 2005 for 46 millioner kroner. Mindre enn ett år senere videresolgte kommunen 29 av de totalt 44 bygningene i indre leir til Haslemoen AS for 4 millioner kroner.

Salget av Haslemoen militærleir og tidligere ordførers dobbeltrolle skapte voldsomme bruduljer i Våler i Hedmark.

Dumpingsalg

— Salget av Haslemoen leir ble gjort i strid med EØS-avtalen. Haslemoen AS mottok ulovlig statsstøtte på nær 4,9 milloner kroner da selskapet i 2006 kjøpte 29 bygninger i Haslemoen Leir fra Våler kommune. EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtok idag at støtten må tilbakebetales til kommunen, skriver ESA i en pressemelding.

Ifølge ESAs retningslinjer for salg av offentlig eiendom kan man legge til grunn den opprinnelige salgsprisen for vurdering av markedsverdien på de aktuelle bygningene, dersom de blir solgt videre innen tre år.

I dagens vedtak konkluderer ESA med at videresalget ble gjort til en pris som var under kommunens anskaffelseskostnader, og derfor under markedsverdien. ESA har beregnet markedsverdien til nær 8,9 millioner kroner.

— Siden prisen kommunen fikk for de 29 bygningene ikke ville vært akseptabel for en privat selger, er forskjellen mellom markedsprisen og salgsprisen å regne som statsstøtte i henhold til EØS-avtalen", heter det videre fra ESA.

Ignorerte råd

Både kommunens rådmann og en advokat i kommunenes interesseorganisasjon, KS, anbefalte i sin tid at kommunen fulgte ESA-retningslinjene for salg, nemlig uavhengig takst og/eller offentlig utlysning. Kommunestyret valgte å ignorere rådet.

Selv om kommunen nå er "dømt" for brudd på EØS-avtalen, er det paradoksalt nok nettopp kommunen som kan tjene på ESA-prossesen. Kjøperne må nemlig ut med 4.9 millioner til kommunen for å kunne beholde eiendommen.