Det er spesielt svindel knyttet til dagpenger, sykepenger og stønad til enslige forsørgere som er årsaken til økningen.

— Når det gjelder dagpenger hadde vi 802 saker, noe som er300 flere enn i fjor. På stønad for enslige forsørgere og sykepenger er detveldig høye gjennomsnittsbeløp det svindles for, sier direktør Magne Flatby i NAV Kontroll.

- Er det slik at omfangen av svindel øker, eller at dereavdekker mer?

— Vi har ikke belegg for å si at svindelen øker, men vi harstørre innsats mot disse gruppene nå. Dette har vært høyt prioritert de sisteårene, sier Flatby.

Totalt har NAV avslørt svindel for 189 millioner kroner. Det er det høyeste tallet noen gang, og en økning på 40 prosent fra året før.

— Dette er grove forbrytelser mot fellesskapet. Risikoen for å bli tatt, er stadig større. Konsekvensen er ubetinget fengsel, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til VG.

Har tatt opp kampen

Siden årtusenskiftet har Arbeids- og velferdsetaten Nav trappet opp kampen mot trygdesvindlerne kraftig. Fra to ansatte i trygdeetaten i 2000, består Nav Kontroll av over 100 ansatte i dag.

Bare siden fra 2010 til 2011 har opptrappingen ført til en økning i antall anmeldelser på 40 prosent.

— Det er klart at det er viktig å bekjempe misbruk for åopprettholde tilliten til velferdsordningene. Vi ser at rettsapparatethåndterer dette strengt – Høyesterett har sagt at svindel på over 80.000 kronerskal straffes med ubetinget fengsel, sier Flatby.

Siden 2006 har Nav avslørt trygdebedragerier for 1 milliard kroner, og 8.000 personer er tatt. En rapport Bjurstrøm fikk i fjor høst, anslår imidlertid omfanget av misbruk med sykepenger alene til 2 milliarder kroner årlig.

— Det viser at det er et klart potensial tilå avdekke mer. Vi må regne med at det totalt gjelder et betydelig beløp, og det ersatt i gang et arbeid for å kartlegge mørketall innen andre stønadsområder også, sier Flatby.

Dette var svindelsakene NAV avdekket i fjor:

Antall personer * Anmeldt beløp
I alt 1358 188 880 735
Østfold 31 4 095 233
Akershus 100 17 012 803
Oslo 195 35 898 681
Hedmark 47 7 541 664
Oppland 41 3 737 505
Buskerud 54 7 751 790
Vestfold 98 14 876 753
Telemark 88 10 653 409
Aust-Agder 19 3 095 401
Vest-Agder 76 9 744 159
Rogaland 135 15 467 882
Hordaland 85 12 338 930
Sogn og Fjordane 18 2 650 821
Møre og Romsdal 48 7 086 544
Sør-Trøndelag 82 8 575 847
Nord-Trøndelag 48 3 727 421
Nordland 108 12 136 041
Troms 54 7 299 702
Finnmark 25 4 225 878
Bosatt i utlandet 6 964 271