Tirsdag kveld pågår forhandlingene for fullt mellom de kabinansatte og ledelsen i Norwegian. Avstanden mellom partene er stor, og en eventuell løsning var ennå ikke kommet da meglingsfristen utløp ved midnatt.

— Meglingen må nå bare gå sin gang, sier Lasse Sandaker-Nielsen, informasjonssjef i Norwegian, til Aftenposten.no.

Om partene ikke blir enige, tas 836 av selskapets kabinansatte ut i streik.

— Det vil få store konsekvenser for oss, sier Sandaker-Nielsen.

Det er bare kabinansatte som er stasjonert i Norge og København som blir tatt ut i en eventuell streik. Totalt har Norwegian ca. 950 kabinansatte på disse basene.

En streik betyr altså at 90 prosent av kabinpersonalet i Norge og Danmark ikke vil møte på jobb onsdag morgen.

I 01-tiden natt til onsdag ble det fortsatt meklet på overtid, skriver Norwegian på sine nettsider.

Må sette fly på bakken

— Vi jobber med løsninger for at så få som mulig skal bli berørt, men med så mange kabinansatte ute er det klart at det vil få store konsekvenser, det vil det, sier Sandaker-Nielsen.

Bare på Flesland er det planlagt 52 avganger og ankomster i morgen, 15 av dem i morgentimene frem til klokken 10, skriver bt.no.

Sandaker-Nielsen kan foreløpig ikke si noe om hvilke flygninger som vil bli rammet.

— En streik vil bety at vi får store utfordringer med å gjennomføre flygningene, sier han.

Han beklager at han på nåværende tidspunkt ikke kan gi mer konkret informasjon til passasjerene.

— Vi forstår en del passasjerer er fortvilte over at de ikke får informasjon om flyvningene sine, men vi må bare avvente utfall. Vi går ut og informerer så fort som det er mulig. De som har registrert mobilnummeret på sin Norwegian-profil vil bli varslet via SMS, sier Sandaker-Nielsen.

Flesland øker bemanningen

Ledelsen på Flesland i Bergen har tatt sine forholdsregler i påvente av et mulig kaos onsdag morgen.

— Vi har økt bemanningen på servicesenteret. Blir det streik, vil det bli mange henvendelser og et stort informasjonsbehov. Men ut over det satser vi på at Norwegian også bemanner opp og gjør en god del av arbeidet, sier prosjektdirektør Alf Sognefest til bt.no.

Den tvungne meklingen mellom Norwegian Kabinforening (NK), organisert i Parat, og Norwegian Air Shuttle ASA har pågått siden mandag morgen denne uken.

Tvisten gjelder arbeidsvilkår generelt, ikke bare lønnsbetingelsene. Meklingsfristen er midnatt tirsdag kveld.

— Det er neppe særlig mye som vil bli avklart før vi nærmer oss fristens utløp. Det forhandles om en helhet i arbeidsvilkårene, sier meklingsmann Nafstad til NTB.

Krangler om arbeidstid

Krangelen mellom ledelsen og de kabinansatte har versert i lang tid. Ifølge leder i Norwegian Kabinforening (NK), Marit Lindén, har de siden juni forhandlet med ledelsen uten å få gjennomslag.

— Vi krever akseptable arbeidstidsbetingelser, og mener arbeidstid på opptil 60 timer i uken og 22 timer pr. dag er en for stor belastning, sier Lindén til Parats nettsider3.

Kabinforeningen mener også at selskapet må dekke fast behov for arbeidskraft med faste ansettelser. Bruddet mellom partene kom etter at Norwegian-ledelsen avviste et slikt krav om stillingsgaranti.

— Vi reagerer på at ledelsen ikke vil tilby oss de samme grunnleggende rettigheter som andre ansatte i selskapet har fått, sier Lindén.

Sandaker-Nielsen hevder overfor NTB at de opplysningene de kabinansatte har gått ut med i mediene, er feil.

— Arbeidstiden er ryddig. De kabinsatte jobber fem dager på rad - i tillegg har de «standby» på disse dagene - og har så fire dager fri. De jobber 16 dager i snitt per måned og 7,5 timer i snitt per dag, sier han til NTB.