— Mens den rikeste delen av verden opplever store problemer; er det en god økonomisk utvikling i de fattigste landene i verden, ikke minst i Afrika sør for Sahara, sier utviklingsminister Heikki Holmås (SV).

Holmås leder den norske delegasjonen til årsmøtet i Verdensbanken i Tokyo som arrangeres parallelt med årsmøtet i Det internasjonale pengefondet, IMF.

Under møtene i Tokyo er verden på et vis blitt snudd på hodet. De mest akutte økonomiske problemene finnes plutselig i nord og ikke i sør. Det preger også diskusjonene både i IMF og Verdensbanken.

Fra bekjempelse til avskaffelse av fattigdom

— Mens mange i de rike landene holder på å falle av toget, prøver mange i de tradisjonelt fattige landene å komme seg på toget, sier Holmås.

— Men for de fattige landene er det problem at de rike landene er i ferd med å vende seg innover og kutter i bistanden. Også mellominntektslandene, som inkluderer blant annet Kina og Brasil, er opptatt av ringvirkningene av de økonomiske problemene i Europa. Denne bekymringen har jeg selv merket under samtaler jeg har hatt i Indonesia og i FN-miljøet i New York de siste månedene. Holmås stiller seg helhjertet bak signalene fra den nye sjefen for Verdensbanken, Jim Yong Kim, som er amerikaner med koreansk familiebakgrunn.

Kim brukte sitt hovedinnlegg under årsmøtet til å heve Verdensbankens ambisjoner fra å bekjempe fattigdom til å avskaffe fattigdom.

- Økende ulikhet hindrer vekst

Utviklingsministeren peker på at andelen av de aller fattigste i verden, som lever på 7-8 kroner dagen, er halvert de siste 20 årene.

— Det er også gledelig at sjefen for IMF, Christine Lagarde, her i Tokyo så klokkeklart har slått fast at økende ulikhet, både i rike og fattige land, er et hinder for økonomisk vekst. Dette synet, om at mer rettferdig fordeling ikke bare er riktig, men også viktig for vekst, er et syn den rødgrønne regjeringen har forfektet lenge, sier Holmås