Oppgangen kommer etter halvannet år med moderat vekst, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Veksten er om lag dobbelt så stor som de fleste eksperter hadde anslått på forhånd.

Den samlede industriproduksjonen økte med 2,5 prosent i løpet av kvartalet. Nær halvparten av økningen kom fra næringsmiddelindustrien. Også verft og maskin— og metallvareindustrien har hatt en god vekst. Kraftforsyning står i seg selv for nærmere 0,3 prosentpoeng av veksten.

Saken oppdateres.