Få ledd mellom Facebooks brukere

En undersøkelse gjennomført av Facebook tyder på at folk er tettere sammenvevd enn tidligere antatt.