• (1/2)
    UTEN SKILT: Flere biler i Sandviken har fått gjennomgå av Tollvesenets tang. FOTO: ANE ELISABETH BØRHAUG

Her har de hatt klipperaid

Mandag er siste frist for å få på de røde oblatene.