• DE SOM HAR EVALUERT: Fra venstre: Professor James Scources, maringeologi, Bangor University (Wales), forsker Siri Aanstad, NIFU (panelets faglige sekretær), professor Thomas Kiørboe, marinbiologi, Danmarks tekniske universitet ( panelets leder), Professor Åke Hagström, marinbiologi, Linnéuniversitetet (Sverige), professor Poul Holm, historie, Trinity College (Irland), professor Johan Nilsson, meteorologi, Stockholms universitet, professor Miquel Canals Artigas, marin geovitenskap, Universitetet i Barcelona og professor Tim Minshull, marin geofysikk, University of Southampton FOTO: Walter Wehus

Utmerket kvalitet - organisatorisk rot

Den marine forskningen ved Universitetet i Bergen (UiB) er målt og veid. Kvaliteten er god, men organisatorisk er det mest rot.