- Vi mener oss ført bak lyset av Walde og ønsker å forfølge styret, sier Thomas Henschien.

Den tidligere TV 2-profilen er i dag daglig leder i bemanningsselskapet On Off Bemanning AS. Selskapet leide ut snekkere, tømrere og hjelpearbeidere til Waldes byggeprosjekter.

Etter konkursen har bemanningsselskapet fremmet et krav på 2,5 millioner kroner mot Walde. Dette er knyttet til ubetalte eller mangelfullt betalte faktura selskapet hadde utestående på konkurstidspunktet.

- Vi fikk forsikringer og uttalelser fra Walde-ledelsen som tegnet et svært annerledes bilde enn det som var virkeligheten. Vi vil ha frem hva ledelsen og styret visste, når de visste det og hva som ble kommunisert ut, sier Henschien.

Etter aksjeloven kan styremedlemmer bli holdt ansvarlig for tap andre påføres som følge av styrets handlinger eller unnlatelser.

On Off Bemanning har i første omgang meldt kravet sitt til konkursboet, men har også løpende dialog med advokat om hvordan de skal forfølge et eventuelt krav mot dem som satt i styret i Walde-systemet.

Bemanningsselskapet omsatte for 146 millioner i konsernet i 2013, og hadde et resultat etter skatt på 7,5 millioner kroner totalt.

- Vi har måttet ta et tap her, men vi er solide nok til å stå imot dette. Vi har fått en lærepenge og endret litt praksis overfor kundene våre, sier Henschien.

Han understreker at det bedriftens eget ansvar å kreve inn fordringer og ha gode rutiner for kredittsjekking og purring.

- Men vi skal også være tøffe nok til å trekke våre folk ut av prosjektene dersom kundene ikke betaler. Vi skal ha gode og smidige kundeforhold, men ord og fagre løfter preller fort av etter denne konkursen, sier han.

Tidligere styreleder og medeier Rolf Nesheim sier han avventer bostyrets behandling.

- Det er naturlig for dem som har lidd et tap at de vurderer å få avgrenset tapene. Men jeg mener bostyrer vil finne at det arbeidet styret gjorde forut for konkursen var forsvarlig, sier Nesheim.