• ØKER OG ØKER: Prisen opp i Bergen.

Boligprisen stiger mest i Bergen

Boligprisene fortsetter å stige i hele landet, og i november steg de aller mest i Bergen og Hordaland. Her økte prisene en prosent siden november.