• Banken har inngått forlik, men erkjenner ikke ansvar. FOTO: OLE ERIK KLOKEIDE

Forlikt med DnB Nor

DnB Nor Eiendom har inngått forlik med eiendomsinvestor Jarle Nordnes.