Røde tall for DOF

Driftsresultatet for DOF ASA stupte med 700 millioner kroner i 2009. Store nedskrivninger ga røde tall i 4. kvartal.