23. september erkjente tidligere administrerende direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani, Robert Hermansen, seg skyldig i grov korrupsjon.

Mandag ble han i Nord-Troms tingrett dømt til to års fengsel.

Les også:

Må betale tilbake

I tillegg må han betale tilbake nesten 4 millioner kroner som han har mottatt ulovlig.

Dommen er en tilståelsesdom og er noe mildere enn hva førstestatsadvokat Bård Thorsen mente Hermansen burde dømmes til.

Ville ha strengere dom

Thorsen mente at Hermansens posisjon i Store Norske, størrelsen på ytelsen og risikoen for skade som følge av korrupsjonen, måtte virke skjerpende i straffeutmålingen og at han derfor måtte dømmes strengere enn om det skjedde i en privatrettslig sfære.

Aktor Thorsen opplever at domsslutningen reflekterer lovbruddet. Han tar samtidig et forbehold om at han ikke har rukket å gå i gjennom dommen.

— To år viser at vi har blitt trodd på alvorlighetsgraden, og at dette fortjente en streng straff.

I tillegg må Hermansen tilbakebetale de fire millioner kronene han skal ha anskaffet urettmessig.

— Selv om vi la ned påstand om to år og åtte måneder reflekterer dommen stort sett vår prosedyre. Det er vi fornøyd med, sier Bård Thorsen til Aftenposten.

- Lei seg

Hermansens advokat, Frode Sulland, mener dommen er «svært streng».

— Dette er en svært streng straff som Hermansen er overrasket og lei seg for. Men det er samtidig viktig å understreke at dette gjelder et isolert forhold der alt han opprinnelig var siktig for ble henlagt i sommer. Dommen er basert på at det ikke var noen sammenheng mellom de låneforhold han nå er dømt for og kontraktsforholdet Store Norske hadde med rederiet Jepsen, sier Sulland til Aftenposten.

Han mener retten burde tatt utgangspunkt i en strafferamme på to år, og trekke fra en tilståelsesrabatt.

— I tillegg mente jeg at på grunn av alder og den belastningen de uriktige anklagene mot Hermansen har vært, burde fengselsstraffen gjøres delvis betinget. Det fikk vi ikke gjennomslag for, sier Sulland.