Økt matmoms, samme pris

Matmomsen økes, men det vil vi ikke merke, tror finansministeren.