— Resesjonen er dyp og tiltakende. Vi er i vårt femte år og hittil er tilbakegangen i økonomien er på 20 prosent. Innen 2014 ventes den å nå 25 prosent, sa finansminister Yannis Stournaras under en konferanse i Aten tirsdag.

Hellas forhandler for tiden med den internasjonale troikaen EU, Det internasjonale pengefondet IMF og Den europeiske sentralbanken ESB om utbetalingen av nye kriselån.

Stournaras sier at den greske regjeringen vil komme til å innfri målet om å kutte underskuddet for inneværende år med 2 milliarder euro, unntatt gjeldsnedbetalinger.

Ber om mer tid

Men underskuddets andel av BNP vil komme opp i 1,5 prosent, ikke 1 prosent som tidligere anslått, sa finansministeren. Han gjentok bønnen til EU og IMF om å gi Hellas mer tid til å innfri vilkårene i låneavtalen.

— Ellers kommer det til å være en stor risiko for langvarige, negative konsekvenser for økonomien og samfunnet, sa Stournaras.

I forhandlinger

Innen søndag håper finansministeren å avslutte forhandlingene med lånetroikaen om å kutte 11,5 milliarder euro i offentlige utgifter.

Horst Reichenbach, som leder EU-kommisjonens arbeidsgruppe for Hellas, omtalte tirsdag framgangen i Aten som «imponerende».