Et styrket EU er svaret på EUs krise, men samtidig kan land falle fra, lød utenriksminister Jonas Gahr Støres (Ap) analyse da han innledet en konferanse om Europas fremtid i regi av Norsk Utenrikspolitisk Institutt i Oslo mandag.

— Jeg undervurderer virkelig ikke krisen og de utfordringene Europa går gjennom. Det er en kompleks finansiell krise som er politisk utfordrende. Så vil vi se 27 medlemsland i EU om fem år? Kanskje ikke. Jeg vet ikke. Men det vil kunne komme fundamentale overraskelser, sa Støre.

Neppe avskalling

Støre legger til at han ikke tror på noen avskalling.

— Som norsk utenriksminister kan jeg ikke si annet enn at jeg tror det fortsatt vil være 27 medlemsland i EU og 17 euroland om fem år. Det er 27 land som frivillig har blitt med, og ingen av dem har til nå sagt at løsningen på krisen er å gå ut. Men i en åpen intellektuell diskusjon må spørsmålet kunne stilles, utdyper han overfor NTB.

I sitt foredrag sa Støre at svaret på EUs krise er et tettere samarbeid.

— EUs krise er en finansiell krise. Det er ikke en integreringskrise. Økt integrering er derimot løsningen på krisen, sa han.

Bankunionen

Som et eksempel trakk Støre fram forrige ukes forslag fra EU-kommisjonen om en felles europeisk bankunion, som både skal føre tilsyn, håndtere krisefond og ha sanksjonsrettigheter.

— Hvem kan redde Europas kriserammede banker? Det kan bare bankunionen. Uten den vil banker kollapse, for flere av dem er svært sårbare. Og da er det folk flest i det enkelte medlemsland som vil lide, sa Støre.

Hjemlig forankring

Støre mener samtidig at et tettere sammenvevd EU ikke må springe ut av Brussel. Han mener også at EUs fotfeste ikke ligger der.

Tvert om er det det enkelte land som må forankre et mer sammenvevd EU, sier den norske utenriksministeren:

— EU-parlamentet tror de er svaret, men det er feil. Kilden til legitimitet går gjennom regjeringene på hjemmebane. Det er her arbeidet, snakkingen og overbevisningen må skje.