Nesten en tredel av husene fra denne perioden har skader eller feil. Men heller ikke nye hus er perfekte. Ett av ti hus bygget etter 2006 har mangler, viser den samme undersøkelsen.

— Det kan være flere årsaker til at hus fra midten av 1960-tallet kommer dårligst ut, sier president Ottar M. Skare i Norges Takseringsforbund til Bt.no.

Ny kjellertrend

Han trekker frem trenden med å innrede kjellere som den mest nærliggende forklaringen.

— Før 1960 var det ikke vanlig å bruke kjellere til boligformål. De ble gjerne brukt som lagringsplass for ved og poteter.

— Fra tidlig på 1960-tallet ble det mer utbredt å innrede kjellerne. Dermed måtte de isoleres på en annen måte. Hvis det ikke ble gjort skikkelig, oppsto det fukt- og sopproblemer, sier Skare.

En undersøkelse foretatt av SINTEF og Byggforsk på 1990-tallet konkluderte med at byggherrene måtte bli flinkere med å isolere den kalde siden av kjellerveggene, altså utvendig.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

Slurv med fuktsperrer

— Det har tatt tid å tilegne seg nødvendig kunnskap om dette. Det har vært litt slik at man bygget veien mens man gikk. Det var derfor ikke unaturlig at det ble begått feil underveis når nye byggmetoder ble tatt i bruk, sier presidenten i Takseringsforbundet.

Konstruksjonene var enklere i gamle dager. Da bygget man gjerne hus det blåste tvers gjennom. Dermed var faren for fukt mindre enn i dag

Tidlig på 1970-tallet var det derfor ikke uvanlig med fuktige kjellere. En gjengangerfeil var slurv med fuktsperrer mot gulvet, skriver bt.no.

Mange av husene fra perioden 1965 til 1985 er over førti år gamle. Skare mener derfor ikke det er unaturlig at det oppstår feil ved noen av dem.

— De begynner å vise aldringstegn. Dette gjelder gjerne særlig drenering og rør, sier han.

Enklere før

Tilstanden til hus bygget før 1965 er faktisk bedre.

— Konstruksjonene var enklere i gamle dager. Da bygget man gjerne hus det blåste tvers gjennom. Dermed var faren for fukt mindre enn i dag, forklarer Skare, som selv er takstmann.

Mer urovekkende er det at medlemmene i Norges Takseringsforbund finner forbausende mange feil i bolighus som er reist i nyere tid, etter 2006.

— Hvis det slurves med byggforskriftene, og det bygges feil, får det konsekvenser. Sjuskes det, oppstår det også vedlikeholdsproblemer tidligere enn normalt, sier presidenten i Norges Takseringsforbund.

Få de siste bolignyhetene på Facebook!

Dårlig utført arbeid

Slurv og dårlig utført arbeid var årsaken til feil og mangler ved nesten ett av fire hus som er med i undersøkelsen til takstmennenes forbund. Elde og slitasje utgjør en like stor andel.

Anticimex har de siste årene foretatt mer omfattende undersøkelser av norske boliger. I alt 15.000 hus er inspisert. Informasjonen er systematisert i ti punkter, og i noen av dem ser en igjen de samme trekkene som Norges Takseringsforbund på viser for boliger som er oppført mellom 1965 og 1985.

Bjarte Birkeland bor et i 1980-tallshus på Skjold, men eneboligen hans er uten kjeller.

— Det er definitivt hus med kjeller som er mest utsatt for fukt, sopp og råte, sier boliginspektør Tor Erik Rasmussen fra Anticimex.

Til gjengjeld finner han en annen klassisk byggfeil fra denne perioden: Manglende luftgjennomstrømning og ventilasjon på et våtrom.

— Det gjelder å være på vakt mot sånne ting. Ellers kan det fort oppstå kondensskader, sier Rasmussen.