Samtidig som stadig flere førstegangsetablerere søker om startlån til boligkjøp fra kommunene, skjerpes kravene til hvem som skal få hjelp.

Første halvår 2012 var andelen som fikk avslag 45 prosent, mot 36 prosent i 2011, viser tall fra Husbanken.

— Over halvparten av disse får avslag fordi de ikke vil klare å betjene lånet. Men en økende andel får ikke lån fordi de har for høy inntekt, sier kommunikasjonsrådgiver i Husbanken, Anette Hansen.

Må nedprioritere førstegangsetablerere

I 2011 hadde halvparten av de som søkte en inntekt på over 400.000 kroner i året. Husbanken har nå gitt beskjed til kommunene om at vanskeligstilte grupper - flyktninger, enslige og sosialklienter - skal prioriteres i startlån-søknader.

— Tallene for avslag så langt i år tyder på at kommunene i tråd med føringene prioriterer vanskeligstilte husstander, sier Hansen.For mens 12 prosent av avslagene var på grunn av høy inntekt i 2011 steg dette til 21 prosent i 2012.

Flere kommuner varsler om at de vil skjerpe inn kravene til hvem som skal få boliglån.

Følg oss på Facebook!

- Har blitt strengere

En av dem er Asker kommune.

— Vi har blitt strengere i vurderingen når det gjelder førstegangsetablere i boligmarkedet, sier leder for økonomi- og boligseksjonen i Asker kommune, Margrethe Stornes Iversen.

Kommunen har merket at henvendelsene fra personer med høy inntekt men som mangler egenkapital, har økt. Selv om kommunen ikke mangler midler til å låne ut til unge som vil inn på boligmarkedet, har kommunen valgt å ikke prioritere disse. — Vi følger Husbankens retningslinjer. Vi skal ikke være en konkurrent til bankene når det gjelder boliglån. Det er en grunn til at Finanstilsynet krever at lånekundene må stille med deler av lånet selv, sier Stornes Iversen.

Så langt i år har 44 av 168 søkere fått avslag - 17 av dem fordi de hadde for god inntekt.

Oslo vil skjerpe kravene

Oslo kommune varsler også om strengere prioritering av hvem som skal få boliglån.

— Vi vil nok foreta en strengere behovsprøving av de som ønsker boliglån hos oss. Vi vil prioritere de mest vanskeligstilte som ikke har anledning til å spare opp selv, sier seksjonssjef i Velferdsetaten i Oslo kommune, Tone Fostervold.Stor pågang har ført til at kommunen allerede har utbetalt over halve pengepotten den har tilgjengelig for i år. På ett år har antallet søknader om startlån økt med 23 prosent - opp til 2199 fra 1699 søknader.

- Vi ser en veldig stor økning av unge som søker boliglån hos oss, sier Fostevold.

Husbanken oppgir økende boligpriser og skjerpede krav fra Finanstilsynet som de viktigste årsakene til at stadig flere søker om Husbanklån gjennom kommunene. To tredjedeler av dem som søkte om lån i 2011 var førstegangsetablerere.