Bjurstøm sa fredag kveld at vekterstreiken har ført til en uoversiktlig og vanskelig situasjon.

Tidligere denne uken har Regjeringen blitt bedt om å gripe inn med tvungen lønnsnemnd. Men dette er en lovlig streik, påpekte Bjurstrøm.

— Da må man være trygg på at det er grunnlag for å gå til tvungen lønnsnemd. Der er vi nå, sier Bjurstrøm.

— Det har så langt ikke vært fare for liv og helse, men vi kunne raskt havnet i den situasjonen. Streiken rammet store deler av samfunnet. Med den varslede stengingen av Flesland og Værnes ville streiken få så store konsekvenser at det ikke var forsvarlig å la den gå videre.

Bjurstrøm opplyser også at hun under kveldens møte spurte partene om det er mulig å komme til en frivillig løsning. Svaret var nei. Situasjonen var fastlåst.

Normal trafikk fra lørdag

Tvungen lønnsnemd betyr at partene nå vil avslutte streiken så raskt som praktisk mulig.

— Det varierer litt når vekterne begynner sine skift, men fra i morgen tidlig skal alle våre medlemmer være tilbake i jobb, opplyser Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmannsforbund.

Fra morgenen av lørdag 9. juni vil det være tilnærmet full kapasitet i sikkerhetskontrollene ved samtlige 14 lufthavner som har vært rammet av streiken. Avinor opplyser at flytrafikken fra Bergen lufthavn, Flesland og Trondheim lufthavn, Værnes dermed kan gå tilnærmet normalt lørdag 9. og søndag 10. juni.

— Vi er glade for at streiken er over, og vil takke passasjerene som har utvist stor grad av tålmodighet gjennom en vanskelig uke, sier kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor.

- Leit

Leder for Norsk Arbeidsmannsforbund, Erna Hagensen, liker ikke utfallet av streiken.

— Slik jeg ser det var det ikke grunnlag for tvungen lønnsnemd. Som Bjurstrøm sier har det ikke vært fare for liv og helse. Det er større samfunnsinteresser som har tvunget frem denne løsningen. Jeg synes det er leit at en lavtlønnsgruppe som vekterne blir rammet på denne måten, sier Hagensen til Aftenposten.no

- Fare for liv og helse

Terje Nygaard direktør i NHO Service sier er glad for at streiken er over. Han beklager at streiken har fått så store konsekvenser for publikum.

Nygaard mener det kunne blitt fare for liv og helse om streiken fortsatte.