I Aftenposten tirsdag 19. juni søker skribentene Gunnar Kvåle, Halfdan Wiik og Beate Sjåfjell nok en gang å så tvil om olje— og energiminister Ola Borten Moes faktagrunnlag når han uttaler at verdens fossile energiforbruk vil være omtrent på samme nivå som i dag i 2035.

Påstanden om villedning blir ikke mer riktig ved at den gjentas, og kan derfor ikke stå uimotsagt. Skribentene bruker som argument for sin påstand at IEA har sagt at utslippene fra fossilt energiforbruk i 2035 må ned 30 prosent. Det er riktig.

Siden forbruket av fossil energi i tiår, i absolutte tall kommer til å være på om lag samme nivå som i dag, så er en viktig del av klimadiskusjonen hvordan denne energien kan fremskaffes, produseres og distribueres på en mest mulig klimavennlig måte.

Men IEA sier også at forbruket av fossil energi vil være på omtrent samme nivå som i dag. Skribentene har tydeligvis ikke fått med seg at det er forskjell på volumet av forbruk av fossil energi, og volumet av utslipp fra fossil energi. Men det er jo nettopp dette som er olje- og energiministerens poeng: Siden forbruket av fossil energi i tiår, i absolutte tall kommer til å være på om lag samme nivå som i dag, så er en viktig del av klimadiskusjonen hvordan denne energien kan fremskaffes, produseres og distribueres på en mest mulig klimavennlig måte.

Om det fossile energiforbruket utgjøres av kull eller gass har stor betydning for de samlede utslippene av Co2. Det samme vil rensing av CO2. Det er kun gjennom å anerkjenne energirealitetene vi også kan finne løsningene på klimaproblemet. Å stikke hodet i sanden er sjelden en klok strategi.