• SKAL RIVES: Fylkesrådmann Paul Nilsen har utsikt til Bygarasjen som foreslås revet. Nilsen foreslår innsigelse mot planen.

Den nye plandødaren

Fylkesrådmann Paul Nilsen gjør Lars Sponheim rangen stridig som den strengeste plankontrolløren i fylket.