SAS må kutte kostnader og selge unna deler av selskapet for å komme på beina igjen. Innen torsdag neste uke skal SAS presentere en plan for banker og investorer.

Blant mulighetene som er nevnt, er salg av Widerøe, Eurobonus-programmet og bakkeserviceselskapet SAS Ground Handling. Særlig det siste kan bli et problem.

I 2010 sa nemlig de bakkeansatte ja til lønnsfrys i to år mot ikke å bli outsourcet. Hvis SAS likevel ønsker å selge selskapet, vil de ansatte ha tilbake det de ga i disse forhandlingene, noe som betyr et lønnspålegg på 25 prosent, skriver Finansavisen.

— Hensikten i de tidligere forhandlingene var å redde SAS. Ellers hadde vi aldri gått med på innsparingene, sier Asbjørn Wikestad i Luftfartens Funksjonærforening, som organiserer rundt 2.500 av de bakkeansatte i selskapet.

Han sier at han tar det for gitt at begge parter står ved vilkårene i avtalen fra 2010, og sier at det vil bli en «meget interessant faglig og juridisk diskusjon» om så ikke skjer.