Ifølge den svenske avisen Dagens Industri har regjeringene i Norge, Sverige og Danmark bedt EU om å godkjenne at de gir statlig garanti for milliardlån til SAS.

Flyselskapet har fått løfte om forlengelse av lån fra seks banker, men de krever at regjeringene garanterer for lånene. Regjeringene skal ha gått med på å gi en slik garanti, men har bedt EU om å vurdere om dette er utilbørlig statsstøtte, skriver di.se.

Garantien innebærer at den norske, svenske og danske staten betaler tilbake lånene dersom SAS går konkurs.

Det norske Nærings-og handelsdepartementet har ingen uttalelser å komme med i denne saken nå, opplyser de til Aftenposten.no.

Krever store kutt

SAS skulle torsdag legge frem planer for kostnadskutt og salg av eiendeler. Uten en slik opprydding vil bankene ikke forlenge lånene som utløper til sommeren. Og da vil kassen raskt bli tømt.

Nå ser det altså ut til at bankene har latt seg overbevise og vil forlenge lånene på 4,7 milliarder svenske kroner, men at de krever garantier fra statlig hold.

SAS har allerede fortalt at de skal gjennomføre et kostnadskutt på tre milliarder svenske kroner.

Ifølge kildene til Dagens Industri har de ansattes fagforeninger gått med på lønnskutt, dårlige betingelser og oppsigelser.

De seks bankene er Nordea, DnB, Danske Bank, SEB, Swedbank og Royal Bank of Scotland.

Må kutte og selge

Nye regnskapsregler som innføres neste år, fører til at SAS må ta både bonuspoengene de skylder kundene og pensjonsforpliktelser på rundt 11 milliarder inn i regnskapet. Det har ingen effekt på selskapets kontantbeholdning, men vil utradere omtrent hele egenkapitalen i regnskapet.

SAS varslet i en børsmelding tirsdag i forrige uke at selskapet skal spare ytterligere tre milliarder svenske kroner (SEK) i form av nedskjæringer. I tillegg skal selskapet selge unna virksomhet som ikke er direkte i selskapets kjernevirksomhet.

SAS varslet samtidig at resultat før skatt for tredje kvartal i år ble 568 millioner svenske kroner. Resten av resultatpresentasjonen skulle kommet torsdag.

Tapt ti milliarder

Eierne, hvor den danske, svenske og norske stat til sammen utgjør halvparten, har de siste tre årene spyttet inn rundt ti milliarder kroner i selskapet — like mye som selskapets samlede underskudd før skatt i omtrent samme periode. Både den norske og den danske stat har nå signalisert at selskapet må bevise at det kan tjene penger før mer frisk kapital skytes inn.

Flyselskapet har lenge vært i en presset finansiell situasjon. SAS har oppnådd overskudd bare to av de siste ti årene. Siden krisen slo til i 2008, har SAS tapt til sammen ti milliarder kroner før skatt, ifølge Jyllands-Posten.

Fra nyttår og frem til tirsdag morgen, før denne meldingen kom, var en fjerdedel av SAS' verdi på børs utradert.

Ved nyttår sto SAS-aksjen i 6,68 kroner. I går ble den omsatt til 5,50 kroner, som er et fall på omtrent 18 prosent.