• kraft 3_cec0c5k10b4794ce30km7fff.jpg

Kraftkunder er utro som aldri før

I år kommer norske strømkunder til å bytte leverandør rundt 300.000 ganger.