De tre oljeselskapene BP, ExxonMobil og ConocoPhillips forhandler med delstatsmyndighetene i Alaska om å bygge en rørledning og utskipningshavn for flytende naturgass.

Avtale snart i boks

Utbyggingen av olje— og gassfeltet Point Thomson i Nord-Alaska har lenge stått i stampe. Delstatsmyndighetene har truet med å inndra oljeselskapenes utvinningstillatelse hvis de ikke klarer å bli enige om hva de skal gjøre med gassen.

Nå ser det ut til at forhandlingene er i sluttfasen. En avtale kan bli inngått i løpet av denne måneden, skriver avisen Financial Times.

Flytende naturgass

Ifølge avisen foreligger planer om å transportere gassen i en rørledning fra nord til sørkysten i USAs nordligste delstat. Der skal naturgassen kjøles ned og omgjøres til flytende gass før den skal fraktes videre med skip til markeder i Asia.

Alaskas guvernør Sean Parnell sier han ser optimistisk på muligheten for en løsning. Delstatsmyndighetene har vært oppgitt over den manglende fremdriften i arbeidet med å utvinne gassen fra det store olje- og gassfeltet i nord.

Langvarig utbygging

Oljeselskapene har unnskyldt seg med at de trenger å sikre seg et marked for gassen som kan forsvare en investering på 40–50 milliarder dollar.

I den nordlige regionen North Slope i Alaska er det påvist store forekomster som kan utgjøre så mye som 12,5 prosent av USAs påviste gassreserver.

Det er anslått at delstaten kan få inntekter på 400 milliarder dollar (2300 mrd. kr) fra dette gassfeltet.

En full utbygging av feltet kan ta ti år.