Ifølge en pressemelding fra BNL er det bedrifter med en omsetning over 250 millioner kroner i året som er meste utsatt. Ni av ti bedrifter i denne størrelsen opplevde tyverier i fjor.

Tallene er basert på en spørreundersøkelse gjennomført av BNL.

Ber om hjelp

– Nå må politi og myndigheter prioritere denne formen for kriminalitet, krever Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i BNL.

Ifølge BNL har nesten annenhver bedrift opplevd tyveri i fjor, men det er de største bedriftene som oftest rammes.

— Konsekvensene for bedriftene er økte kostnader og forsinkede prosjekter. Mange bedrifter har gjennomført sikringstiltak på byggeplassene, men profesjonelle bander ser ikke ut til å sky noe som helst, sier Lågøyr.

Profesjonelle

— Det er uttalt fra myndighetene at økonomisk kriminalitet skal prioriteres, men det merker bedriftene lite til. Mange av tyveriene er utført på en slik måte at det forteller oss at det er profesjonelle aktører som er på ferde. Dessverre synes det som om de kriminelle løper liten risiko for å bli tatt. Nå må myndighetene og politiet prioritere disse sakene, krever Lågøyr.

For å styrke kampen mot tyveri inviterer BNL forsikringsbransjen til samarbeid.

— Vi vil invitere forsikringsbransjen til et samarbeid om bedre forebygging. Alle er tapere når tyvene nærmest får herje fritt, derfor må vi prioritere å jobbe sammen med forsikringsbransjen og Næringslivets sikkerhetsråd for å snu trenden, sier Lågøyr