1. april går søknadsfristen til Samordna opptak ut. Se hvilke studier som har flest søkere og høyest poenggrense.

Tusenvis av ungdommer skal 15. april sende inn søknaden sin for studier som starter til høsten.

Fjorårets tall for antall søkere og poenggrenser gir en god pekepinn for hvordan opptaket vil se ut i år.

Medisin fortsatt på topp

Medisin har lenge toppet listen over studier med høyest poenggrense. Studenter som kom inn på medisin ved Universitetet i Oslo i fjorårets opptak hadde så mye som 68 poeng.

Andre— til og med femteplassen opptas også av medisinstudiene ved ulike læresteder rundt om i landet. Også andre helsefag som odontologi og psykologi er med på ti-på-topp-listen over studiene med høyst poenggrense.

Flest søkere

Ser man på antall søkere pr. studieplass er det psykologi profesjonsstudiet ved NTNU som havner på førsteplass med 21 søkere pr. studieplass.

Kroppsøving og idrett (årsstudium) ved det samme universitetet følger på andre plass med 20 søkere pr. plass, og økonomi og ledelse ved Høgskolen i Oslo havner på tredje plass (19 søkere pr. plass).

Stadig flere velger å begynne på høyere utdannelse. I fjor mottok Samordna opptak 107.785 søknader om høyere utdanning. Dette var en økning på fire prosent fra året før.

Studiene med flest søkere pr. studieplass:

Studium Lærested Antall søkere pr. studieplass
1. Psykologi profesjonsstudiet NTNU 21
2. Kroppsøving og idrett NTNU 20
3. Økonomi og ledelse Høgskolen i Oslo 19
4. Dyrepleierutdanning Norges veterinærhøyskole 18
5. Pedagogikk NTNU 18
6. Psykologi profesjonsstudiet Universitetet i Oslo 15
7. Økonomi og ledelse Høgskolen i Oslo 14
8. Fotojournalistikk Høgskolen i Oslo 12
9. Film- og tv-produksjon Universitetet i Bergen 11
10. Shipping og logisitkk Høgskolen i Ålesund 10

Studiene med høyest poenggrense:

Studium Lærested Poenggrense
1. Medisin, start høst Universitetet i Oslo 68
2. Medisin, start vår Universitetet i Oslo 66,1
3. Medisin NTNU 66
4. Medisin Universitetet i Bergen 65,2
5. Medisin Universitetet i Tromsø 65,1
6. Psykologi, profesjonsstudiet, start høst Universitetet i Oslo 64,9
7. Odontologi, start høst Universitetet i Oslo 63,9
8. Odontologi Universitetet i Bergen 63,4
9. Veterinærstudiet Norges veterinærhøgskole 63,2
10. Master i klinisk ernæring Universitetet i Oslo 63
Psykologi, profesjonsstudiet, start vår Universitetet i Oslo 63
Odontologi Universitetet i Tromsø 63

Kilde: Samordna opptak

Følg Aftenposten Jobb på Facebook