Ifølge oljeanalytiker Stig Otto Mjelde er det mye mer sannsynlig at oljeprisen skal fortsette å stige enn at den skal falle. Det kan gi rekordhøye bensinpriser også her til lands.

— Hva driver dagens høye bensinpriser?

— Det henger først og fremst sammen med urolighetene rundt Iran, der vestlige land er mot Irans atomprogram. Iran på sin side truer med å stenge Hormuzstredet hvis det innføres flere og strengere sanksjoner. Dette er en ekstraordinær situasjon og gir en fryktfaktor i oljemarkedet, en såkalt skjev faktor, og har hatt stor innvirkning på oljeprisen. Og dette er en av hovedfaktorene som også gir økte bensinpriser, sier Mjelde til bt.no.

- Kan, men bør ikke

- Men det er jo nok olje i verden, slik at tilbud- og etterspørselbildet er relativt stabilt?

— Ja, men selv om det skulle være nok olje til å få ned oljeprisen, så har man en fryktfaktor som reagerer ganske spontant på politiske ustabiliteter og politiske uttalelser. Det gir risiko i markedet og slår ut i økte oljepriser.

— Kan vi leve med slike priser?

— Vi kan, men bør ikke, fordi det vil sannsynligvis ha en stor effekt på inflasjonsfaren i Europa og i USA. På kort sikt befinner vi oss i et skjæringspunkt på hvilken pris vi tåler, men konfrontasjonen i Iran holder markedet på pinebenken.

- Land som USA, Japan og Storbritannia vil selge oljelagre for å presse bensinprisen ned. Hvorfor gjør de det?

— Det er rett og slett for å minske inflasjonsfaren. Den stiger desto mer som oljeprisene øker, og urolighetene i markedet gjør det mindre sannsynlig at prisene skal synke.

- Hva konkret må gjøres for å snu utviklingen?

— Dersom situasjonen i Iran får en politisk løsning, antar vi oljeprisen kommer tilbake til det normale. Den Saudi-Arabiske oljeministeren prøvde å berolige markedet ved å si at prisen drives av uberettigede bekymringer. Men det hjelper ikke, man må komme med en løsning. Kina er også en nøkkelfaktor. Hvis det viser seg at Kina har bygget lagre over de seneste månedene, har dette også bidratt til økt oljepris. Hvis denne lagerbyggingen nå avtar, kan dette gjøre sitt til at oljeprisen kommer noe ned.

Når vil det snu?

- Hvilke drivere holder prisene oppe nå?

— Lagerbygging, politisk uro samt finansielle kontraktsaktører. De som kjøper kontraktene i markedet presser oljeprisene opp, og derfor er det ganske høy korrelasjon mellom finansielle kontrakter og oljeprisen.

— Så vi kan ikke skylde på aksjerobotene?

— Nei, ikke denne gang. De opererer i liten grad i dette markedet, og det er makrorelaterte hensyn som påvirker oljeprisene.

- Når tror du prisene vil snu?

— Det er vanskelig å si, for den kortsiktige utviklingen vil være veldig følsom for politiske uttalelser og begivenheter i de produserende landene. Samtidig må man ta hensyn til makrotall fra store enheter som Kina og USA, og vi følger dem hele tiden, og spesielt med hensyn til utviklingen av lagerbygging.

Tidenes høyeste

- Hvordan kan lagerstrukturen slå ut på prisen?

— Hvis de bygger opp lagrene, er det en støtte til at oljeprisene stiger fordi olje blir holdt borte fra markedet. Og det er lengden på bortfallet av olje i markedet som er avgjørende for hvor oljeprisen kan gå.

- Er pristaket nådd for Norge?

— Jeg vet ikke hva taket er, men dette er omtrent tidenes høyeste bensinpriser i Norge. Vi kan predikere og estimere, men vi vet veldig lite om fremtiden. EU har varslet full oljeboikott av Iran fra juni og utestenger tilbudet fra en stor produsent på verdensmarkedet. Og det er hovedgrunnen til at oljeprisene har steget så mye som de har gjort.